"ราชทัณฑ์เร่งหารือ...จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์"

"ราชทัณฑ์เร่งหารือ...จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์"
TrueID
7 สิงหาคม 2563 ( 14:03 )
253
1
"ราชทัณฑ์เร่งหารือ...จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์"

     

 

     การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เป็นแนวคิดและนโยบายการพัฒนาพฤตินิสัยของ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้แต่งตั้งให้ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต เป็นประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ที่ถือได้ว่าเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างยิ่ง โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 พร้อมได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ กรมประดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติม

 

     โดยมีมติเห็นชอบแนวคิด “เรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนใน การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้พ้นโทษเพื่อประกอบอาชีพอิสระ และการดำรงชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมีคุณภาพ” ที่ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน นำโดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย  อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานเรื่องดังกล่าว โดยจะร่วมขับเคลื่อนทำงานคู่ขนานไปกับคณะอนุกรรมการชุดนี้ต่อไป

 

 

 

 

     

 

 

 

     กรมราชทัณฑ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อสร้างการยอมรับจากสังคม ตลอดจนความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน และยังสามารถลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ลดปัญหาอาชญากรรมซ้ำซ้อนและป้องกันไม่ให้คนเคยติดคุกกลับเข้าสู่วงจรเดิม อีกทั้งในส่วนของด้านเศรษฐกิจจะมีแหล่ง ฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพดี ราคาถูก มีระเบียบวินัย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันเกิดผู้ประกอบการใหม่ เปิดศูนย์กลางการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และงานบริการ ของราชทัณฑ์ พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคมได้อีกด้วย.

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง