รีเซต

กทม. ชวนทุกคนแสดงพลังลดภาวะโลกร้อน ร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง 23 มี.ค. นี้

กทม. ชวนทุกคนแสดงพลังลดภาวะโลกร้อน ร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง 23 มี.ค. นี้
TNN ช่อง16
19 มีนาคม 2567 ( 15:05 )
16
กทม. ชวนทุกคนแสดงพลังลดภาวะโลกร้อน ร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง 23 มี.ค. นี้

นายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้ความสำคัญกับปัญหาโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก จึงได้ร่วมกับองค์การ WWF ประเทศไทย (องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล) และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเชิญชวนทุกภาคส่วน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour)” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน 


นับเป็นเวลา 17 ปี โดยรณรงค์ให้ประชาชนปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ร่วมกับ 7,000 เมือง 190 ประเทศทั่วโลก ในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปี ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละเมือง ทั้งนี้ ผลจากการจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) เมื่อปี 2566 ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 36 เมกะวัตต์ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 5.2 ตัน ลดค่าไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่า 61,324 บาท


 สำหรับในปี 2567 นี้ กรุงเทพมหานครได้เชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า และทุกภาคส่วนร่วมปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024)” ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. เพื่อร่วมแสดงพลังในการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อน 


นอกจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว กรุงเทพมหานครยังได้ประสานสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ เข้าร่วมปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร สะพานพระราม 8 เสาชิงช้า และภูเขาทอง (วัดสะเกศราชวรมหาวิหาร) โดยแนวทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนั้น ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสื่อสารในทิศทางเดียวกันกับที่องค์การ WWF กำหนด คือใช้แฮชแท็ก #EarthHour #BiggestHourForEarth #MyHourForEarth เพื่อร่วมเชื่อมโยงคนทั้งโลกและแสดงให้เห็นศักยภาพของชาวไทย


 นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างความร่วมมือให้เป็นไปอย่างยั่งยืน พร้อมได้มีการรวบรวมผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป และแสดงผลการดำเนินงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อแบ่งปันข้อมูลผลการดำเนินงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเป็นตัวอย่างในการดำเนินกิจกรรมต่อไปในอนาคต 


ผลการดำเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 25 หน่วยงาน ในปี 2564 เท่ากับ 23,828.7 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) และในปี 2565 มีภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 30 หน่วยงาน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 26,975.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นการการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการขนส่งมวลชน 2. ด้านพลังงาน 3. ด้านพื้นที่สีเขียว และ 4. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย


กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปิดไฟ หรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ในอาคารสำนักงานและในบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. เพื่อร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อนไปพร้อมกับ 7,000 เมือง 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟภายในบ้าน ช่วยชาติประหยัดพลังงาน ประหยัดงบประมาณ และช่วยรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง