รีเซต

ปตท.ควัก5พันล้าน ปันผลหุ้นละ0.18บาท

ปตท.ควัก5พันล้าน ปันผลหุ้นละ0.18บาท
TNN ช่อง16
18 กันยายน 2563 ( 06:51 )
96
ปตท.ควัก5พันล้าน ปันผลหุ้นละ0.18บาท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า การประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่

17กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,142ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานของ ปตท. ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20และเงินปันผลรับจากบริษัทในเครือที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง