รีเซต

รฟม.เปิดเผยชื่อผู้ชนะราคาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้ง 6 สัญญา

รฟม.เปิดเผยชื่อผู้ชนะราคาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้ง 6 สัญญา
ทันหุ้น
1 กุมภาพันธ์ 2565 ( 17:18 )
65
รฟม.เปิดเผยชื่อผู้ชนะราคาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้ง 6 สัญญา

#รฟม. #สายสีม่วง #ทันหุ้น-วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2565) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดซองข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยการประกวดราคานานาชาติ สัญญาที่ 1,2,3,4,5 และ 6 โดยมีนายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ รฟม. (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ คณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และผู้แทนของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา เข้าร่วมการเปิดซองข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. 

 

นายกิตติกร  กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอซองที่ 1 (ด้านคุณสมบัติ) และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 (ด้านคุณสมบัติ) ของสัญญาที่ 1,2, 3, 4, 5 และ 6 แล้วนั้น ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 (ด้านเทคนิค) ทั้ง 6 สัญญา ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2565 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 (ด้านเทคนิค) ทุกรายผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น ในวันนี้คณะกรรมการฯ จึงดําเนินการเปิดข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา) โดยเชิญผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 (ด้านเทคนิค) เข้าร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและร่วมเป็นพยาน ซึ่งปรากฏผลการยื่นข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา) ดังนี้

 

สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ ราคากลาง 19,458,167,648.97 บาท (รวม VAT และ ค่า Provisional Sum) 

1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)) เสนอราคา 19,433,000,000.00 บาท 

2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 19,442,218,452.33 บาท

 

สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า ราคากลาง 15,896,993,873.98 บาท (รวม VAT และ ค่า Provisional Sum) 

1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)) เสนอราคา 15,880,000,000.00 บาท 

2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 15,889,202,393.27 บาท 

3. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 15,891,000,000.00 บาท 

 

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ ราคากลาง 15,137,892,295.00 บาท (รวม VAT และ ค่า Provisional Sum) 

 

1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)) เสนอราคา 15,118,000,000.00 บาท 

2. ITD - NWR MRT JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน)) เสนอราคา 15,109,386,314.03 บาท 

3. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 15,132,000,000.00 บาท 

 

สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง ราคากลาง 15,012,703,092.65 บาท (รวม VAT และ ค่า Provisional Sum) 

 

1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)) เสนอราคา 14,990,000,000.00 บาท 

2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 14,990,276,879.20 บาท 

3. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 14,982,000,000.00 บาท 

 

สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง – ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) ราคากลาง 13,170,589,710.82 บาท (รวม VAT และ ค่า Provisional Sum) 

 

1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)) เสนอราคา 13,159,000,000.00 บาท 

2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 13,139,879,547.79 บาท 

3. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 13,161,000,000.00 บาท 

 

สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ ราคากลาง 3,618,108,580.29 บาท (รวม VAT และ ค่า Provisional Sum) 

 

1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)) เสนอราคา 3,605,000,000.00 บาท 

2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 3,591,363,980.06 บาท 

 

ทั้งนี้ ข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา) ทั้ง 6 สัญญาดังกล่าวข้างต้น เป็นราคาที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จึงจะเจรจาตกลงราคากับผู้ที่เสนอราคาต่ําที่สุดของแต่ละสัญญา ซึ่งคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จะเจรจาได้ข้อยุติด้านราคา ทั้งนี้ รฟม. จะได้เสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่ออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างฯ ต่อไป 

 

สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดําเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง