รีเซต

เปิดคำสั่งรักษาราชการแทนนายกฯ มีอำนาจเต็มโยกย้าย-ใช้งบ

เปิดคำสั่งรักษาราชการแทนนายกฯ มีอำนาจเต็มโยกย้าย-ใช้งบ
TNN ช่อง16
31 สิงหาคม 2565 ( 11:06 )
99
เปิดคำสั่งรักษาราชการแทนนายกฯ มีอำนาจเต็มโยกย้าย-ใช้งบ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 215/2565 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง  ซึ่งเป็นการแก้ไขคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 237/ 2563  ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในประเด็นวาระ 8 ปีนายกรัฐมนตรี 


โดยสาระสำคัญในคำสั่ง  ได้ระบุให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ กรณี พล.อ.ประวิตร ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลำดับ ดังนี้ นายวิษณุ เครืองาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย และ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  


ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่ในการเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ หรือองค์กรใด ส่วนรองนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ ในการสั่งการอันใดในการบริหารงานบุคคล และการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก พล.อ.ประวิตร ก่อน  


โดยการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  หาก พล.อ.ประวิตร หรือรองนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ แล้วแต่กรณี จะต้องเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการใดซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และผู้รักษาราชการแทนเป็นรองประธานกรรมการ หรือกรรมการร่วมอยู่ด้วย ให้ผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการเพียงตำแหน่งเดียว 


ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

 


ภาพ รัฐบาลไทย 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง