รีเซต

ฝีดาษลิง แนวโน้มสูงขึ้น! กทม. พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 450 ราย เป็นเพศชาย 444 ราย

ฝีดาษลิง แนวโน้มสูงขึ้น! กทม. พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 450 ราย เป็นเพศชาย 444 ราย
TNN ช่อง16
1 มิถุนายน 2567 ( 09:30 )
51
ฝีดาษลิง แนวโน้มสูงขึ้น! กทม. พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 450 ราย เป็นเพศชาย 444 ราย

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สถานการณ์โรคฝีดาษลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อเดือน ก.ค. 65 - วันที่ 20 พ.ค. 67 มีผู้ป่วยรวม 450 ราย เป็นเพศชาย 444 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.7


ข้อมูลตั้งแต่ต้นปี 2567 ตรวจพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิง 33 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ซึ่งได้มีระบบเฝ้าระวังพร้อมป้องกัน ลดเสี่ยง ลดโรคฝีดาษลิง โดยได้ประสานเครือข่ายด้านสาธารณสุข เช่น NGO สถานประกอบการสุขภาพประเภทสปา ซาวน่า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และคำแนะนำการสังเกตอาการและมาตรการป้องกันโรคโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง


รวมทั้งเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. โดยเฉพาะในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี หากพบผู้ป่วยให้ส่งยืนยันการติดเชื้อ ผ่านสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สอบสวนโรคทุกราย พร้อมเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่อย่างรวดเร็ว เพื่อลดการแพร่ระบาด


ขณะที่ภาพรวมทั่วประเทศ นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในเดือนกรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 มีรายงานผู้ป่วยรวม 787 ราย เป็นเพศชาย 768 ราย (ร้อยละ 97) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ ระยอง และอุดรธานี 


ข้อมูลตั้งแต่ต้นปี 2567 ที่ผ่านมา ยังพบผู้ป่วยเป็นระยะ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยทั่วไปโรคมีความรุนแรงน้อย แต่จะมีความรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง