ตั้งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ เช็กหลักฐานขอรับ 5 พัน ผุดแอพเก็บข้อมูลทั่วประเทศ

ตั้งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ เช็กหลักฐานขอรับ 5 พัน ผุดแอพเก็บข้อมูลทั่วประเทศ
ข่าวสด
23 เมษายน 2563 ( 09:01 )
158
ตั้งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ เช็กหลักฐานขอรับ 5 พัน ผุดแอพเก็บข้อมูลทั่วประเทศ

 

ตั้งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ เช็กหลักฐานขอรับเยียวยา 5 พัน ผุดแอพเก็บข้อมูลทั่วประเทศ มหาดไทย-ก.คลัง สั่งถึงผู้ว่าฯ แจ้งอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สนันสนุน

 

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือแจ้งยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ขอความร่วมมือการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ตามมาตรการการชดเชยรายได้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 23 เม.ย.63 ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (ศบจ.) เพื่อให้มีความเรียบร้อยในเรื่องดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดพิจารณา ดังนี้

 

1.ให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ประสานการปฏิบัติโดยใกล้ชิดร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ซึ่งมีคลังจังหวัดเป็นประธาน เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ให้เกิดความชัดเจน เช่น จำนวนผู้ขอทบทวนสิทธิ์ แผนที่การลงพื้นที่ และการจัดการบุคคลฝ่ายปกครองสนันสนุนการปฏิบัติงาน เป็นต้น

 

 

2.แจ้งอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เตรียมการสนันสนุนการลงพื้นที่ของ “ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ระดับอำเภอ” (บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง) โดยแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (ศบจ.) กำหนด

 

3. แจ้งเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในพื้นที่ เพื่อแจ้ง ประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เตรียมการสนับสนุนการลงพื้นที่ “ของทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ” และประสานงานการปฏิบัติร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย คือ ขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ 1 ชุด คำถาม-คำตอบ (Q&A) มาตการเยียวยา 5,000 บาท 1 ชุด

 

สำหรับทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ระดับอำเภอนั้น จากการมอบหมายของคณะผู้บริหารการคลังจัดให้มีทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ เพื่อร่วมงานกับทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละอำเภอ ดังนี้

 

1.ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล

2.ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิน เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล

3.ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทย ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล

4.ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในส่วนที่เหลือ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ในระดับอำเภอ เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล

 

ทั้งนี้ การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลในครั้งนี้จะมีแอพพลิเคชั่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ระดับอำเภอ โดยการนำส่งข้อมูลขอทบทวนสิทธิ์ และการเก็บข้อมูล สำหรับการตรวจสอบของผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้ฯ โดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้กับผู้พิทักสิทธิ์ทุกคน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง