รีเซต

หลายมุมมอง 'ถิ่น 13 ชนเผ่า' ในกว่างซีจ้วง บนเส้นทางก้าวพ้นความยากจน

หลายมุมมอง 'ถิ่น 13 ชนเผ่า' ในกว่างซีจ้วง บนเส้นทางก้าวพ้นความยากจน
Xinhua
10 ธันวาคม 2563 ( 09:38 )
163
หลายมุมมอง 'ถิ่น 13 ชนเผ่า' ในกว่างซีจ้วง บนเส้นทางก้าวพ้นความยากจน

หรงสุ่ย, 9 ธ.ค. 2020 (ซินหัว) -- อำเภอปกครองตนเองหรงสุ่ย กลุ่มชาติพันธุ์เหมียว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวบ้านจาก 13 กลุ่มชาติพันธุ์ และเป็นหนึ่งใน 20 อำเภอที่ยากจนที่สุดของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยร้อยละ 28.53 ของประชากรอยู่ภายใต้เส้นวัดความยากจน

 

ในฐานะที่เป็นสนามรบสำคัญของโครงการบรรเทาความยากจน ทางอำเภออาศัยมรดกทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ผสานการสืบทอดทางวัฒนธรรมและการบรรเทาความยากจนตามเป้าหมาย ช่วยเหลือชาวบ้านราว 30,000 คนให้หลุดพ้นจากความยากจนเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2020 อำเภอแห่งนี้ก็ก้าวพ้นจากความยากจนโดยรวมอย่างเป็นทางการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง