รีเซต

ปักกิ่งมี 'คุณภาพอากาศดี' ในปี 2023

ปักกิ่งมี 'คุณภาพอากาศดี' ในปี 2023
Xinhua
4 มกราคม 2567 ( 10:42 )
38
ปักกิ่งมี 'คุณภาพอากาศดี' ในปี 2023

(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนเดินอยู่ด้านหน้าหอคอยประตูเจิ้งหยางหลังหิมะตกในกรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 14 ธ.ค. 2023)

ปักกิ่ง, 3 ม.ค. (ซินหัว) -- สำนักนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเทศบาลกรุงปักกิ่งของจีน รายงานว่าความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) ของปักกิ่งในปี 2023 อยู่ที่ 32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งผ่านมาตรฐานระดับชาติติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และจำนวนวันที่มีคุณภาพอากาศดีคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 90

รายงานระบุว่าความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 10 (PM10) ไนโตรเจนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของปักกิ่งในปี 2023 อยู่ที่ 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 26 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 พีเอ็ม 10 ไนโตรเจนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของปักกิ่งในปี 2023 ลดลงร้อยละ 64.2 ร้อยละ 43.6 ร้อยละ 53.6 และร้อยละ 88.7 เมื่อเทียบกับปี 2013

ทั้งนี้ ปักกิ่งเผชิญพายุทรายพัดผ่านหลายครั้งในปี 2023 โดยผลการเฝ้าติดตามคุณภาพอากาศของปีก่อนพบว่ามีวันที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุทรายอันมีต้นกำเนิดจากพื้นที่นอกปักกิ่งทั้งหมด 30 วัน และวันที่มีมลพิษทางอากาศรุนแรง 8 วัน ในจำนวนนี้เป็นวันที่ได้รับอิทธิพลจากพายุทราย 6 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง