สิงห์อมควันลุ้นวันนี้ ครม.เคาะขึ้นภาษีบุหรี่

สิงห์อมควันลุ้นวันนี้ ครม.เคาะขึ้นภาษีบุหรี่
มติชน
28 กันยายน 2564 ( 08:58 )
14
สิงห์อมควันลุ้นวันนี้ ครม.เคาะขึ้นภาษีบุหรี่

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 กันยายน กระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องการทบทวนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้ใช้อัตราภาษีใหม่ได้ทันวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งส่งผลให้ราคาบุหรี่ในท้องตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบุหรี่ซอง 60 บาท ซึ่งปัจจุบันเสียภาษีอัตราตามมูลค่า 20% รวมทั้งการเก็บตามปริมาณที่มวลละ 1.20 บาท แต่โครงสร้างภาษีใหม่จะปรับเพิ่มขึ้นให้มากกว่า 20% แต่ไม่ถึง 40% ตามที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้กรมสรรพสามิตจะมีการนัดแถลงชี้แจงอีกครั้งวันที่ 30 กันยายน 2564 ก่อนใช้ภาษีใหม่ 1 วัน เพื่อป้องกันการกักตุนหรือเก็งกำไร

 

 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 และกรอบ 5 ปี ให้ ครม.พิจารณา ซึ่งสาระสำคัญจะกำหนดเป้าหมายหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ปี 2565 เกินกว่า 60% โดยมีหนี้ก้อนใหญ่ เช่น การก่อหนี้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ที่ยังเหลือวงเงินให้กู้ในปี 2565 อีกกว่า 3 แสนล้านบาท รวมถึงการกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณปี 2565 อีกกว่า 7 แสนล้านบาท

 

 

ขณะเดียวกันจะเสนอวาระเพื่อทราบ เรื่องการขยายกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 60% เป็นไม่เกิน 70% ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังไปแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง