รีเซต

เช็กที่นี่! “ราคาบุหรี่ล่าสุด 2564” บุหรี่ขึ้นราคากี่บาท? หลังปรับภาษีบุหรี่ใหม่

เช็กที่นี่! “ราคาบุหรี่ล่าสุด 2564” บุหรี่ขึ้นราคากี่บาท? หลังปรับภาษีบุหรี่ใหม่
Ingonn
18 ตุลาคม 2564 ( 16:48 )
83K
เช็กที่นี่! “ราคาบุหรี่ล่าสุด 2564” บุหรี่ขึ้นราคากี่บาท? หลังปรับภาษีบุหรี่ใหม่

หลังจากที่ภาครัฐ “ปรับโครงสร้างภาษียาสูบใหม่”มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2564 โดยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายบุหรี่ ขยับขึ้นอีกซองละประมาณ 6-8 บาท 

 

 

ปัจจุบันโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบจัดเก็บภาษีตามมูลค่า 2 อัตรา คือ 20% และ 40% ของราคาขายปลีก “ราคาบุหรี่” ซองละไม่เกิน 60 บาท และที่เกิน 60 บาท และจัดเก็บภาษีตามปริมาณ 1.20 บาทต่อมวน โดยในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จะจัดเก็บภาษีตามมูลค่าอัตราเดียว คือ 40% และภาษีตามปริมาณ 1.20 บาทต่อมวน และยาเส้นจะมีอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 0 และภาษีตามปริมาณ 0.10 บาทต่อกรัม 

 

ปรับภาษีบุหรี่ใหม่ ส่งผลต่อราคาบุหรี่


1.อัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรต จัดเก็บภาษีตามมูลค่า 25% ของราคาขายปลีกแนะนำซองละไม่เกิน 72 บาท และ 42% ของราคาขายปลีกแนะนำที่เกินซองละ 72 บาท และจัดเก็บภาษีตามปริมาณ 1.25 บาทต่อมวน 

 

 2. อัตราภาษียาเส้นที่มีปริมาณการผลิตไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี จัดเก็บอัตราภาษีตามปริมาณที่ 0.025 บาทต่อกรัม และยาเส้นที่มีปริมาณการผลิตเกิน 12,000 กิโลกรัม จัดเก็บอัตราภาษีตามปริมาณที่ 0.10 บาทต่อกรัม 

 

 

ล่าสุดกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้ส่งราคาขายปลีกบุหรี่ยี่ห้อต่าง ๆ ให้กรมสรรพสามิต เพื่อเสียภาษีตามอัตราใหม่ที่มีผลบังคับใช้ โดยภาษีใหม่มีการปรับทั้งหมด ในส่วนการจัดเก็บตามตามปริมาณจาก 1.20 บาทต่อมวน เป็น 1.25 บาทต่อมวน


จากอัตราภาษีใหม่ ทำให้ ยสท. ต้องปรับราคาบุหรี่จากเดิมซองละ 95 บาท เป็นซองละ 102 บาท หรือเพิ่มขึ้นซองละ 7 บาท ส่วนบุหรี่ที่เดิมราคาซองละ 60 บาท ปรับราคาเป็นซองละ 66 บาท หรือเพิ่มขึ้น 6 บาท โดยราคาขายปลีกบุหรี่ใหม่ของ ยสท. มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564


สำหรับการเก็บภาษีตามมูลค่ายังเป็น 2 อัตรา จากที่เก็บ 20% ของราคาขายปลีกซองละไม่เกิน 60 บาท และ 40% สำหรับราคาขายปลีกที่เกิน 60 บาท เป็น 25% ของราคาขายปลีกซองละไม่เกิน 72 บาท และ 42% สำหรับราคาขายปลีกที่เกิน 72 บาท

 

ในส่วนของบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศ ล่าสุดยังไม่มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกใหม่ โดยคาดว่าจะขยับขึ้นภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ หรือ ต้นเดือนพฤศจิกายน

 

เช็กราคาบุหรี่ล่าสุด


ราคาบุหรี่เดิม 55 บาท ราคาใหม่ 60 บาท


ราคาบุหรี่เดิม 60 บาท ราคาใหม่ 66 บาท


บุหรี่ที่นิยมในตลาด ราคาบุหรี่เดิม 95 บาท ราคาใหม่ 102 บาท


บุหรี่นำเข้า ราคาบุหรี่เดิม 145-150 บาท ราคาใหม่ 155-160 บาท

 

 

ทำไมต้องขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่


เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่ออุตสาหกรรมยาสูบโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบ ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูเยียวยาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด และให้มีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อรองรับกับโครงสร้างภาษีบุหรี่ซิกาแรตตามมูลค่าแบบอัตราเดียวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และจำกัดปริมาณการบริโภคสินค้ายาสูบ ประเภทบุหรี่ ซิกาแรต จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่

 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต ยังทบทวนโครงสร้างและอัตราภาษียาสูบทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวเพื่อนำไปสู่โครงสร้างแบบอัตราเดียวในอนาคตที่เหมาะสม เป็นธรรม และคำนึงถึงการแข่งขันในตลาดรวมทั้งการดูแลสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้ง มอบหมายให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบเปลี่ยนมา ปลูกพืชทดแทนและให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สร้างองค์ความรู้หรือสนับสนุนทางวิชาการให้กับเกษตรกรในการปลูกพืชทดแทนเพื่อลดพื้นที่การเพาะปลูกยาสูบอีกด้วย

 

โครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่ คาดว่าจะลดการบริโภคยาสูบได้ประมาณร้อยละ 2 - 3 และการปรับเพิ่มชั้นราคาบุหรี่ซิกาแรต (Threshold) ทำให้ตลาดบุหรี่ซิกาแรตมีการแข่งขันด้านราคามากขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

 

โครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่ทำให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 3,500-4,500 ล้านบาทต่อปี แต่อาจทำให้มีสินค้ายาสูบหนีภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมสรรพสามิตจะดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มงวดต่อเนื่องโดยจัดตั้งศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ซื้อได้ด้วยตนเอง โดยใช้ Smartphone สแกน QR code บนดวงแสตมป์ รายละเอียดของสินค้าและข้อมูลการชำระภาษีก็จะปรากฏขึ้นมาทันที หรือหากพบการกระทำผิดจากการจำหน่ายสินค้ายาสูบ สามารถแจ้งผ่านสายด่วนกรมสรรพสามิต 1713

 

 


ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง , TNN Wealth

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง