รีเซต

จ่อชง "ภาษีไบโอเอทานอล" หวังลดคาร์บอนไดออกไซด์

จ่อชง "ภาษีไบโอเอทานอล" หวังลดคาร์บอนไดออกไซด์
TNN ช่อง16
18 เมษายน 2566 ( 11:00 )
105
จ่อชง "ภาษีไบโอเอทานอล" หวังลดคาร์บอนไดออกไซด์

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพสามิต ได้วางกลยุทธ์การบริหารงานของกรมในปี 2566 ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยภาษีสรรพสามิตที่เน้น ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) นั้น ภาษีตัวแรกที่กรมจะดำเนินการคือ ภาษีไบโอเอทานอล (Bioethanol) ที่เป็นวัตถุดิบทำไบโอ-เอธทิลีน (bio-ethylene) ที่จะนำไปสู่ผลิตเม็ดไบโอพลาสติก (Bioplastic) ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ขณะนี้ สำนักแผนนโยบายของกรม ได้ร่วมทำกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับผู้ผลิตเอทานอล และผู้ใช้ ซึ่งได้ข้อสรุปแล้วเรียบร้อย หลังจากนี้จะนำเรื่องไปเสนอกับคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ บอร์ดบีซีจี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 ปี จะได้เห็นแผนงานดังกล่าว

ปัจจุบันกฎหมายกำหนดไว้ว่า เอทานอลที่ถูกผลิตออกมาจะต้องถูกนำไปใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงเท่านั้น ดังนั้น รัฐบาลจะต้องแก้กฎหมาย และเปิดโอกาสในผู้ประกอบการนำเอทานอลไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ อาทิ ผลิตเป็นไบโอเอทานอล เพื่อนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดไบโอพลาสติกต่อไป ซึ่งสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้

ทั้งนี้ เอทานอลนั้นผลิตมาจากน้ำตาล จากอ้อย หรือมันสำปะหลัง ดังนั้นจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกรมฯ จะเข้าไปกำกับ และควบคุมตั้งแต่การกระบวนการปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่มีการเผาไร่เพื่อการเก็บเกี่ยว 

สำหรับตัวเอทานอล ปัจจุบัน กรมสรรพสามิตทำการยกเว้นภาษี สำหรับ เอทานอลที่ใช้ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แล้ว และมีแนวคิดว่าถ้านำไปใช้ในการผลิตจากไบโอพลาสติก ก็จะได้ยกเว้นภาษีด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้กรมมีแผนที่จะยกเว้นภาษีให้กับตัวเอทานอลที่ผลิตเป็นไบโอเอทานอล ตัวไบโอ-เอธทิลีน และไบโอพลาสติกที่ได้จากเอทานอล ให้ผู้ประกอบการไม่มีภาระภาษี เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและให้ต้นทุนการผลิตลดลง 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง