รีเซต

จีนเผยแนวปฏิบัติต้านการผูกขาด 'เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม'

จีนเผยแนวปฏิบัติต้านการผูกขาด 'เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม'
Xinhua
8 กุมภาพันธ์ 2564 ( 13:44 )
54
จีนเผยแนวปฏิบัติต้านการผูกขาด 'เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม'

ปักกิ่ง, 8 ก.พ. (ซินหัว) -- เมื่อวันอาทิตย์ (7 ก.พ.) คณะรัฐมนตรีจีนเปิดเผยแนวปฏิบัติต่อต้านการผูกขาดของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (platform economy) ในประเทศ เพื่อรับประกันการแข่งขันในตลาดที่เป็นธรรม พร้อมส่งเสริมการพัฒนาที่มั่นคงและสร้างสรรค์ของภาคเศรษฐกิจดังกล่าว

 

แนวปฏิบัติข้างต้นระบุว่าการนิยามความหมายของตลาดที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานะของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในตลาดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการจำแนกพฤติกรรมการผูกขาดตลาดที่ไม่เป็นธรรมในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม โดยควรมีการวิเคราะห์กรณีจำเพาะเพิ่มเติมเพื่อตัดสินปัจจัยต่างๆ ที่บ่งชี้หรือส่อถึงสถานะผูกขาดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ประกอบด้วยส่วนแบ่งตลาด ความสามารถควบคุมเงื่อนไขตลาด-การเงิน-เทคนิค รวมถึงระดับความเข้มข้นของการแข่งขันและความสามารถเข้าถึงตลาดแนวปฏิบัติข้างต้นยังระบุพฤติกรรมจำเพาะที่ก่อให้เกิดการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิด เช่น การตั้งราคาอย่างไม่เป็นธรรม การจำหน่ายต่ำกว่าทุน การปฏิเสธจะทำธุรกิจด้วย การค้าแบบจำกัด การจำหน่ายพ่วง การตั้งเงื่อนไขการค้าอันไม่สมเหตุสมผล และการเลือกปฏิบัติอนึ่ง แนวปฏิบัตินี้มุ่งเป้าหมายแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของทุกภาคส่วนในตลาดเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง