รีเซต

‘MFC’ เสิร์ฟกองทุน ‘MCONT’ เกาะกระแสการบริโภคแห่งอนาคต

‘MFC’ เสิร์ฟกองทุน ‘MCONT’  เกาะกระแสการบริโภคแห่งอนาคต
ทันหุ้น
7 มกราคม 2565 ( 10:16 )
86
‘MFC’ เสิร์ฟกองทุน ‘MCONT’  เกาะกระแสการบริโภคแห่งอนาคต

ทันหุ้น - วิกฤตการระบาดโควิด-19 เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการบริโภคและการเติบโตอย่างโดดเด่นของธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเห็นได้ชัดจาก การบริโภคสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media การชำระเงินและการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และการใช้จ่ายเกี่ยวกับ สุขภาพ สุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ มองเห็นโอกาสลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงจัดตั้งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์หรือ ‘MCONT’

 

คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ เป็นการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในกระแสการเปลี่ยนแปลง หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง จาก แนวโน้มการเติบโตในการใช้จ่ายของผู้บริโภค สามด้าน ได้แก่ 1.) Digital transformation of consumption (Growth)ที่หลังการระบาดของโควิด-19 เกิดเป็น Lifestyle ใหม่ การบริโภคต่างๆถูกกระทำโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วม เช่นการใช้ Social media, Streaming บริการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เนต หรือการดูสื่อมีเดียแบบ On-demand, การซื้อสินค้าออนไลน์, การชำระเงินออนไลน์ สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดและมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 2.) Emerging middle class (Cyclical)เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ การเติบโตของประชากร การขยายตัวเข้าสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น เป็นตัวขับเคลื่อนให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคเติบโตสูงขึ้นในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน และสินค้าฟุ่มเฟือยและ 3.) Health & wellbeing (Defensive)ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพ สุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ซึ่งความต้องการเหล่านี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤต Covid-19 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจึงมีรายได้ กำไร และกระแสเงินสดที่สามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น

 

กองทุน ‘MCONT’เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศประเภท Feeder Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Robeco Global Consumer Trends (กองทุนหลัก)ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USDโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์กกับนโยบายลงทุนตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตในการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งสามด้าน คือ 1.) Digital transformation of consumption 2.) Emerging middle class 3.) Health & wellbeing ที่มีความสัมพันธ์กันไม่สูง จึงเป็นกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปยังบริษัทที่เติบโตซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความแตกต่างกัน

 

กองทุนหลัก Robeco Global Consumer Trends มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstarและบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล ด้วยวิธีการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีความสมดุลของการลงทุนในแนวโน้มสามด้านดังกล่าว เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพและเติบโต ประมาณ 40-60 บริษัท ที่น่าจะเป็นผู้ชนะในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้

 

ทั้งนี้ MFC จะจัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ลงทุนเกาะกระแสการบริโภคแห่งอนาคตกับ MCONT” โดยมีดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ,FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ Mr. Carl Ghielen,CEFA, Client Portfolio Manager Trends Investing, ROBECO ร่วมบรรยายในหัวข้อ “เกาะกระแสการบริโภคแห่งอนาคตรวมถึงลักษณะเด่นของกองทุน M-CONT”ดำเนินรายการโดยคุณ ศิรัถยา อิศรภักดี ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. ผ่านช่องทางของ MFC ได้แก่ facebook live https://www.facebook.com/mfcfundsและ YouTube

 

กองทุน ‘MCONT’ ความเสี่ยงของกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 เสนอขายครั้งแรก วันที่ 12-24 มกราคม 2565 สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง