รีเซต

CPF รายงานยอดขายไตรมาส 3 ปีนี้ อยู่ที่ 144,498 ล้านบาท แจงต้นทุนสูง ราคาสุกรตกต่ำ กระทบการดำเนินงาน

CPF รายงานยอดขายไตรมาส 3 ปีนี้ อยู่ที่  144,498 ล้านบาท  แจงต้นทุนสูง ราคาสุกรตกต่ำ กระทบการดำเนินงาน
TNN ช่อง16
13 พฤศจิกายน 2566 ( 19:27 )
45
CPF รายงานยอดขายไตรมาส 3 ปีนี้ อยู่ที่  144,498 ล้านบาท  แจงต้นทุนสูง ราคาสุกรตกต่ำ กระทบการดำเนินงาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566   มีรายได้จากการขาย 144,498 ล้านบาท เป็นส่วนของกิจการต่างประเทศร้อยละ 62 และกิจการประเทศไทยร้อยละ 38  มีผลขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัท  1,837 ล้านบาท เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าปีที่แล้ว จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์และราคาพลังงาน ประกอบกับราคาสุกรในหลายประเทศอยู่ในระดับต่ำกว่าปีก่อน  โดยเฉพาะในประเทศไทย  เวียดนาม และกัมพูชา ราคาเฉลี่ยลดลงร้อยละ 26 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณเนื้อสุกรมีมากกว่าความต้องการบริโภค โดยในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปริมาณการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ (ผิดกฎหมาย) จำนวนมากด้วย  นอกจากนี้ ธุรกิจสุกรของบริษัทร่วมในประเทศจีน ประสบปัญหาราคาตกต่ำเช่นกัน  จากภาวะสินค้าล้นตลาดในขณะที่ความต้องการบริโภคยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ    

      

      

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร  ซีพีเอฟ กล่าวถึงผลการดำเนินงานว่า ปีนี้เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจมีความท้าทายจากหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศที่ไม่เป็นไปตามคาด กำลังซื้อถดถอย ต้นทุนต่างๆปรับตัวสูงขึ้น เช่น อัตราดอกเบี้ย และ ราคาวัตถุดิบทางการเกษตรที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  บริษัทฯมีนโยบายในการลงทุนและใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง  ติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปรับแผนการลงทุน เช่น การพิจารณาการใช้ทรัพย์สินในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดหรือหยุดดำเนินกิจการที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากที่เคยคาดการณ์ไว้  ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ตั้งแต่ในไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไป    

    

สำหรับปีหน้า บริษัทมองว่าความท้าทายและความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและภูมิสังคมน่าจะยังคงมีอยู่  โดยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายภายใน รวมถึง ลงทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินงานที่มีการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานด้านการตลาดและการขายด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เหล่านี้จะทำให้คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะดีขึ้นเป็นลำดับ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง