รีเซต

ประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนติดโควิดรักษาต่างรพ.ได้ตามเงื่อนไข

ประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนติดโควิดรักษาต่างรพ.ได้ตามเงื่อนไข
TNN ช่อง16
1 พฤศจิกายน 2565 ( 13:27 )
79
ประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนติดโควิดรักษาต่างรพ.ได้ตามเงื่อนไข

วันนี้ ( 1 พ.ย. 65 )นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง จากที่เคยเป็นโรคติดต่ออันตราย สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักในการดูแลผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม จึงออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีสาระสำคัญคือ ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิได้

 สำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตนมีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ และเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลอื่นในท้องที่เดียวกันกับสถานพยาบาลตามสิทธิ มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก และมีอาการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

หรือเข้ารับบริการต่างท้องที่กับสถานพยาบาลตามสิทธิ มีผลการตรวจ ATK เป็นบวกทั้งที่มีหรือไม่มีอาการ สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงาน โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้นโยบายรัฐบาลในการบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เกิดความเหมาะสมเท่าเทียม พร้อมติดตามสถานการณ์นั้นอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมยืนยันว่า สำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตนแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกันตนต่อไป

ข้อมูลจาก :  สำนักงานประกันสังคม 

ภาพจาก  :  AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง