รีเซต

BTS ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 4 ชุด มูลค่ารวม 1.1 หมื่นลบ.

BTS ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน  4 ชุด มูลค่ารวม 1.1 หมื่นลบ.
ทันหุ้น
9 พฤษภาคม 2565 ( 08:55 )
906
BTS ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน  4 ชุด มูลค่ารวม 1.1 หมื่นลบ.

#BTS #ทันหุ้น-บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) หรือ BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2565 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท จำนวน 4 ชุด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้คงค้าง ภายใต้กรอบการเงินส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท (Sustainability-Linked Finance Framework) 

 

ทั้งนี้หุ้นกู้ที่ออกเป็นหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 มีมูลค่า 700 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.79% ต่อปี 

 

หุ้นกู้ชุดที่ 2  มีอายุ 5 ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 มีมูลค่า 2,800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.65% ต่อปี, หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มีมูลค่า 3,800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.05% และหุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 มีมูลค่า 3,700 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง