รีเซต

หุ้น STX เข้าเทรดวันแรก ราคาเปิดที่ 2.78 บาท ลดลง 7.33% จาก IPO

หุ้น STX เข้าเทรดวันแรก ราคาเปิดที่ 2.78 บาท ลดลง 7.33% จาก IPO
ทันหุ้น
26 เมษายน 2567 ( 10:02 )
19
หุ้น STX เข้าเทรดวันแรก ราคาเปิดที่ 2.78 บาท ลดลง 7.33% จาก IPO

#STX #ทันหุ้น-บริษัท สโตนวัน จำกัด(มหาชน) หรือ STX เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) เป็นวันแรกราคาเปิดอยู่ที่ 2.78 บาท ลดลง 7.33% จากราคา IPO หุ้นละ 3.00 บาท 

 

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น STX  ราคาเปิดอยู่ที่ 2.78 บาท ลดลง 0.22 บาท หรือ 7.33% จากราคา IPO ที่หุ้นละ 3.00 บาท โดยล่าสุดราคาอยู่ที่ 2.90 บาท ลบ 0.10 บาท หรือ 3.33% โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 101.39 ล้านบาท 

 

STX และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเหมืองหินและแร่ รวมถึงให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ไซต์งานอย่างครบวงจร โดยมีประทานบัตรเหมือง 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) เหมืองหนองข่า อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลิตหินแกรนิต ซึ่งใช้ในการก่อสร้างอาคาร ถนนจำหน่ายให้กับลูกค้าแถบจังหวัดชลบุรี รวมถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก  EEC และ 2) เหมืองจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลิตและจำหน่ายหินปูนและแร่โดโลไมต์ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซีเมนต์งานผลิตแก้ว ปรับสมดุลดินหรือบำบัดน้ำ เป็นต้น 

 

โดยเมื่อสิ้นปี 2566 เหมืองทั้ง 2 แห่ง มีปริมาณสำรอง1.17 และ 13.82 ล้านตัน จะทำให้ปริมาณสำรองในการผลิตหมดภายในปี  2568 และ ปี 2573 ตามลำดับ โดยในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามรายผลิตภัณฑ์ได้แก่ หินแกรนิต : หินปูน : แร่โดโลไมต์ สัดส่วน 33 : 55 : 12 ตามลำดับ

 

STX มีทุนชำระแล้วหลังเสนอขาย 307.13 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 242.13 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 65 ล้านหุ้น โดยเป็นการเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 64 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 0.50 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 0.50 ล้านหุ้นเมื่อวันที่ 18 - 19 เมษายน และ 22 เมษายน 2567 ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย IPO 195 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO  921.40 ล้านบาท 

 

โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปลงทุนหรือซื้อธุรกิจเหมืองหินและแร่ หรือใช้ในการก่อสร้างโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 

ทั้งนี้ STX มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มตระกูล ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย ถือหุ้นร้อยละ 34.86 กลุ่มตระกูลอะโน ถือหุ้นร้อยละ 33.56 และนายสยาม วัชรปรีชา ถือหุ้นร้อยละ 3.91

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง