รีเซต

สรรพากร สั่งหามาตรการ บี้ล่าภาษีทั่วโลก กันหลบเลี่ยง เริ่มลุยปี 2567

สรรพากร สั่งหามาตรการ บี้ล่าภาษีทั่วโลก กันหลบเลี่ยง เริ่มลุยปี 2567
ข่าวสด
6 พฤษภาคม 2565 ( 04:45 )
27
สรรพากร สั่งหามาตรการ บี้ล่าภาษีทั่วโลก กันหลบเลี่ยง เริ่มลุยปี 2567

สรรพากร เตรียมหารือ สร้างมาตรการ บี้ภาษีทั่วโลก กันหลบเลี่ยง เริ่มลุยปี 2567 เพจเฟซบุ๊กมีหนาว ดูยอดผู้เข้าชม รวมถึงแพลตฟอร์มภาพยนต์ด้วย ดูฐานผู้ใช้บริการ

 

วันที่ 6 พ.ค.2565 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากร อยู่ระหว่างหารือกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ร่วมกับ 139 ประเทศทั่วโลก เดินหน้ามาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ โดยหลักการคือ บริษัทข้ามชาติ ที่มีรายได้เกิน 2 หมื่นล้านยูโรต่อปี มีกำไรในส่วนที่เกิน 10% จะต้องปันมาเป็นรายได้ในอัตรา 25% ให้กับประเทศที่มีผู้ใช้บริการอยู่

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาข้อตกลงว่า สัดส่วนในการแบ่งรายได้ ให้แต่ละประเทศ จะต้องเป็นอย่างไร เช่น กรณีแพลตฟอร์มชมภาพยนตร์ อาจพิจารณาจากจำนวนสมาชิกผู้ใช้บริการ หรือ กรณีเฟซบุ๊ก อาจพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าชม เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี 2566 และเริ่มจัดเก็บได้ภายในปี 2567

 

โดยมาตรการนั้น จะประกอบด้วย 2 เสาหลัก คือ เสาหลักที่ 1 (Pillar1) มาตรการกำหนดให้บริษัทข้ามชาติที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์มต่างชาติ (อี-เซอร์วิซ) ต้องเสียภาษีเงินได้ โดยปันส่วนกำไรมาให้กับประเทศผู้ใช้บริการถึงแม้จะไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศที่ให้บริการ

 

ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีดังกล่าว เป็นส่วนเพิ่มเติมจากที่กรมได้ออกกฎหมายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริการอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์มต่างชาติ ก่อนหน้านี้ ที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการในไทย โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบ 2565 มีมูลค่าบริการจากต่างชาติสูงถึง 60,000 ล้านบาท ซึ่งกรมจัดเก็บรายได้ใหม่เข้าประเทศได้ถึงกว่า 4,200 ล้านบาท ในช่วงเวลา 6 เดือน ก็จะใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว ไปพิจารณาจัดเก็บภาษีเงินได้ต่อไป

 

การหารือร่วมกับ OECD เป็นแนวทางที่ทั้งโลกเห็นร่วมกันว่า รูปแบบการจัดเก็บภาษีต้องเปลี่ยนไปตามผู้ให้บริการ ถือเป็นครั้งแรกของโลก ที่จะมีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทต่างชาติที่มีรายได้จากการให้บริการในไทย โดยยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะจัดเก็บรายได้เพิ่มเท่าใด เพราะอยู่ระหว่างการศึกษาส่วนแบ่ง แต่มั่นใจว่า จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่จำนวนมากจากบริษัทข้ามชาติที่หลบเลี่ยงภาษี

 

โดยกรมจะเร่งจัดเก็บเสาหลักที่ 2 (Pillar2) มาตรการกำหนดให้บริษัทข้ามชาติที่หลบเลี่ยงภาษีโดยถ่ายโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ จะต้องถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจนเสียอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำที่ 15% หรือการกำหนดให้ธุรกิจมีการเสียภาษีขั้นต่ำ เช่น กรณีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเหลือ 5% หรือ บริษัทไทยที่ไปลงทุน โอนกำไรไปต่างประเทศเสียภาษีในอัตรา 5% กรมสรรพสามารถก็มีอำนาจที่จะไปจัดเก็บภาษีจนเต็มอัตราที่ 15% ได้ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี 2566 เช่นกัน

 

ส่วนภาษีการขายหุ้น ศึกษาไว้หมดแล้ว ต้องรอดูจังหวะและเวลาที่เหมาะสม โดยมีหลายแนวทางที่ศึกษา เช่น ยกเลิกการยกเว้นการจัดภาษีที่มีอยู่เดิม หรือ พิจารณาว่ามีรายย่อยเท่าไหร่ ซึ่งทุกอย่างอยู่ในรายละเอียดการศึกษาทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามจะต้องดูจังหวะและเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่ใช่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ขณะที่การจัดเก็บรายได้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 65 กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีได้ 101,695 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 14%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง