รีเซต

นี่เราติดรึยัง? เช็กเลยรายชื่อสถานพยาบาลตรวจหาเชื้อโควิด-19

นี่เราติดรึยัง? เช็กเลยรายชื่อสถานพยาบาลตรวจหาเชื้อโควิด-19
TNN ช่อง16
7 เมษายน 2564 ( 15:46 )
217
นี่เราติดรึยัง? เช็กเลยรายชื่อสถานพยาบาลตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันนี้ ( 7 เม.. 64 )จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีการติดเชื้ออีกระลอกจากกลุ่มสถานบันเทิงซึ่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ระบุว่า ตามข้อมูลตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 มี..-6 เม.ในคลัสเตอร์สถานบันเทิง พบการติดเชื้อแล้ว 291 ราย กระจายไป 15 จังหวัด พบใน กทม. 200 ราย ชลบุรี 23 ราย สุมทรปราการ 18 ราย สุพรรณบุรี 14 ราย นนทบุรี 13 ราย นครปฐม 7 ราย ปทุมธานี 5 ราย เชียงใหม่ 2 ราย ชุมพร 2 ราย สมุทรสาคร 2 ราย เลย กาญจนบุรี ตาก ลพบุรี และสระแก้ว จังหวัดละ 1 ราย 


ซึ่งทำให้ใครหลายคนกังวลใจจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หากรู้ตัวว่าตนเองอาจอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีประวัติการเดินทางไปใกล้กับสถานที่ที่เป็นจุดแพร่ระบาดสามารถเข้ารับการตรวจโควิด-19 ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ 


จากข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่ารายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 มีจำนวนทั้งสิ้น 275 แห่ง 


แบ่งเป็นกรุงเทพและปริมณฑล 106 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 43 แห่งภาคเอกชน 63 แห่งและต่างจังหวัด 169 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 133 แห่งภาคเอกชน 36 แห่ง)


 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 แห่ง ได้แก่

          ภาครัฐ 43 แห่ง

          -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)

          -ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)

          - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

          - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - สถาบันบำราศนราดูร

          - โรงพยาบาลราชวิถี

          - โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

          - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)

          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)

          - โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

          - สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

          - คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          - คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

          - โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกาแผนกเรโทรไวโรโลยี

          - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

          - โรงพยาบาลสมุทรปราการ

          - คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข

          - โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

          - โรงพยาบาลตำรวจ

          - สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

          - โรงพยาบาลปทุมธานี

          - โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

          - โรงพยาบาลสมุทรสาคร

          - ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

          - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

          - ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

          - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

          - โรงพยาบาลตากสิน

          - โรงพยาบาลบางกรวย

          - กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

          - ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

          - โรงพยาบาลกลาง

          - สถาบันโรคทรวงอก

          - โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

          - ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

          - ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

          - โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

          - สถาบันราชประชาสมาสัย

          เอกชน 63 แห่ง

          - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

          - บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทยจำกัด (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล)

          - คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง

          - หวนจียีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์

          - บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

          - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

          - ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์

          - โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

          - โรงพยาบาลนนทเวช

          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2

          - โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

          - โรงพยาบาลปิยะเวท

          - MIC Lab (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด)

          - โรงพยาบาลเมดพาร์ค

          - โรงพยาบาลวิภาราม

          - องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM)

          - โรงพยาบาลศิครินทร์

          - โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

          - โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

          - บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด

          - บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

          - โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

          - บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด (สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)

          - บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

          - โรงพยาบาลรามคำแหง

          - โรงพยาบาลวิภาวดี

          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

          - โรงพยาบาลเจ้าพระยา

          - โรงพยาบาลเสรีรักษ์

          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

          - คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี

          - โรงพยาบาลสุขุมวิท

          - บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด

          - คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์

          - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

          - โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

          - โรงพยาบาลสินแพทย์

          - โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

          - บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)

          - โรงพยาบาลนครธน

          - โรงพยาบาลพระรามเก้า

          - บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่เซอร์วิส จำกัด

          - โรงพยาบาลเวชธานี

          - โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

          - โรงพยาบาลมหาชัย

          - โรงพยาบาลบางนา 5

          - โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

          - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

          - โรงพยาบาลเอกชัย

          - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)

          - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

          - โรงพยาบาลไทยนครินทร์

          - โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ

          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

          - โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

          - โรงพยาบาลเอเชีย

          - บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด

          - โรงพยาบาลหัวเฉียว

          - บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี)

          - โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ


 ต่างจังหวัด 169 แห่ง ได้แก่

          ภาครัฐ 133 แห่ง

          - ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน

          - โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่

          - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

          - โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง

          - โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง

          - โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

          - โรงพยาบาลพะเยา พะเยา

          - โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน

          - โรงพยาบาลแพร่ แพร่

          - โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่

          - โรงพยาบาลน่าน

          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

          - โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี

          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

          - โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท

          - โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี

          - โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร

          - หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐฯกำแพงเพชร

          - โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร

          - โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

          - โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก

          - โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย

          - โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย

          - โรงพยาบาลแม่สอด ตาก

          - โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์

          - โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

          - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

          - โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

          - โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

          - โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก

          - หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตาก

          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

          - โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

          - โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

          - โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

          - โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

          - โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา

          - ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

          - โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

          - โรงพยาบาลตราด ตราด

          - โรงพยาบาลระยอง ระยอง

          - โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

          - โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี

          - โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

          - โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี

          - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ศรีราชา ชลบุรี

          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

          - โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี

          - โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ

          - โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ

          - โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์

          - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

          - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

          - โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ

          - โรงพยาบาลนครพนม นครพนม

          - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร

          - โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร

          - โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย

          - โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู

          - โรงพยาบาลเลย เลย

          - โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

          - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว

          - โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม

          - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

          - โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

          - โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

          - โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น

          - โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น

          - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

          - โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

          - โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร

          - โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

          - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

          - โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

          - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี

          - โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี

          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

          - โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา

          - โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

          - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

          - หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

          - โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง

          - โรงพยาบาลสตูล สตูล

          - โรงพยาบาลตรัง ตรัง

          - โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี

          - โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส

          - โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

          - ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา

          - โรงพยาบาลยะลา ยะลา

          - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา

          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

          - โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา

          - โรงพยาบาลพังงา พังงา

          - โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร

          - โรงพยาบาลระนอง ระนอง

          - โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่

          - โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต

          - โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี

          - โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช

          - โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

          - โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

          - โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

          - โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

          - โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

          - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

          - โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

          - โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

          - โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก

          - โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี

          - โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง

          - โรงพยาบาลพบพระ ตาก

          - โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก

          - โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม

          - โรงพยาบาลนครนายก นครนายก

            เอกชน 36 แห่ง

          - บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทยจำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต

          - โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์

          - เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาพัทยา ชลบุรี

          - เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาระยอง ระยอง

          - เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาหาดใหญ่ สงขลา

          - บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรีจำกัด ชลบุรี

          - โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว

          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

          - โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

          - โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี

          - โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา

          - โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ขอนแก่น

          - โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก

          - องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานแม่สอด ตาก

          - โรงพยาบาลานนา เชียงใหม่

          - โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

          - โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

          - โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง

          - โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต

          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

          - โรงพยาบาลทักษิณ

          - โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย

          - โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

          - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

          - โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

          - โรงพยาบาลพะเยา ราม

          - เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่

          - ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

          - ศูนย์สุขภาพออคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี

          - โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

          - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

          - โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

          - เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขานครศรีธรรมราช.


หรือสามารถค้นหารายชื่อสถานพยาบาลได้ตามลิงค์นี้ คลิกเลย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง