รีเซต

‘ดอน’ หารือทุกภาคส่วน ผลักดันความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้เมียนมา

‘ดอน’ หารือทุกภาคส่วน ผลักดันความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้เมียนมา
มติชน
21 ตุลาคม 2564 ( 05:04 )
29
‘ดอน’ หารือทุกภาคส่วน ผลักดันความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้เมียนมา

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานจัดการประชุมเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพื่อชาวเมียนมา โดยมีผู้แทนประเทศผู้บริจาค องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชนไทย ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนของไทยและต่างประเทศที่มีเครือข่ายหรือการดำเนินการในไทยและเมียนมากว่า 15 องค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์การดำเนินงาน รวมถึงหารือถึงการประเมิน ความต้องการความช่วยเหลือ วิธีการดำเนินการ ช่องทางการติดต่อและนำส่งความช่วยเหลือ รวมถึงหุ้นส่วนหรือเครือข่ายในการดำเนินการ

 

 

นายดอนได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชาวเมียนมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมาอย่างทั่วถึง โดยยึดความสำคัญของการไม่ทำให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยในส่วนของไทย นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาแล้ว เป็นมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท โดยมีทั้งการให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่เมียนมา และการดำเนินการผ่านกลไกอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศ

 

 

ผู้แทนองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมต่างแสดงความพร้อมที่จะประสานและร่วมมือกันเพื่อผลักดันการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมา โดยเห็นพ้องถึงความสำคัญของการแสวงหาช่องทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม รวมทั้งการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในเมียนมา เพื่อให้สิ่งของและความช่วยเหลือต่างๆ ถูกส่งไปยังประชาชนชาวเมียนมาที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ และไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง