รีเซต

เปิดรายละเอียด!"สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ"ธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 5 หมื่นบ.

เปิดรายละเอียด!"สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ"ธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 5 หมื่นบ.
TNN ช่อง16
18 กันยายน 2563 ( 17:09 )
3.6K
เปิดรายละเอียด!"สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ"ธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 5 หมื่นบ.

วันนี้ (18 ก.ย.63) เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ธกส BAAC Thailand ได้เปิดเผยรายละเอียดของ"สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ" ว่า  เป็นสินเชื่อที่จะเปิดให้ประชาชนยื่นขอสินเชื่อในโครงการได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3 เดือนแรก เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ และเป็นเงินทุนให้กับผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ที่เดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา ให้ได้มีเงินทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพ  ทั้งอาชีพการเกษตร อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ (ขายของออนไลน์ ขายอาหารตามสั่ง ขายของรถเข็น ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย/ตัดผม ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ นวดแผนโบราณ)


คุณสมบัติผู้กู้ 

  1. เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และหรือ ปัญหากาวะเศรษฎกิจตกต่ํา และเดินทางกลับภูมิลําเนา เพื่อแสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่ 
  2. ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน (กรณีที่มี สมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าเดิม ของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และ ยังไม่แยกการทํากินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจและกู้ได้เฉพาะ โครงการนี้เท่านั้น)
  3. มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพ ในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก 

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ 

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ จะเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  มีกำหนดการชําระคืน ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วัน เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน 

อัตราดอกเบี้ย  

เดือนที่ 1 - 3 : ร้อยละ 0 ต่อปี  จากนัั้นเดือนที่ 4 เป็นต้นไป : MRR* (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) 

หลักประกัน 

สามารถใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจํานอง เป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจํานอง  หรือใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท  หรือให้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

ช่องทางการสมัครขอสินเชื่อ

ทั้งนี้ "สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ" เกษตรกรสามารถลงทะเบียนได้ที่ Line: @BAACFamily


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. คลิก 


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง