สกพอ.ชงงบฟื้นอีอีซี 3.6 หมื่นล้านบาท

สกพอ.ชงงบฟื้นอีอีซี 3.6 หมื่นล้านบาท
TNN ช่อง16
30 มิถุนายน 2563 ( 11:32 )
37
สกพอ.ชงงบฟื้นอีอีซี 3.6 หมื่นล้านบาท

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) แจ้งว่า  สกพอ. ได้เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) พ.ศ. 2563 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  ซึ่ง สกพอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดใน อีอีซี รวบรวมและจัดทำหมวดหมู่แผนงานที่สอดคล้องกับวงเงินดังกล่าวรวม 36,938 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1.การดึงนักท่องเที่ยวใหม่และการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 26,202 ล้านบาท  มีเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยวมาที่ อีอีซี 12 ล้านคน,    2.การชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรม 7,800 ล้านบาท โดยมีเป้าหมาย พัฒนาบุคลากรของผู้ผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง 300,000 คน  ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ ทำงานร่วมกับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม 4.0 ใน อีอีซี,

3.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2,284.8 ล้านบาท, และ  4.โครงการที่จังหวัดเสนอเพิ่ม 651 ล้านบาท โดยมีโครงการย่อย เช่น โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 2 (ท่าเทียบเรือ) เพื่อให้ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาให้รองรับการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน และ เรือประมงพาณิชย์ตามมาตรฐานสุขอนามัย

อย่างไรก็ตาม การได้รับงบประมาณฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19 ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง สศช.ทำหน้าที่ในการร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าว


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

          


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง