TU ตั้งบ.ย่อยในสิงคโปร์ หนุนธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร

TU ตั้งบ.ย่อยในสิงคโปร์  หนุนธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร
ทันหุ้น
30 ตุลาคม 2563 ( 09:57 )
57
TU ตั้งบ.ย่อยในสิงคโปร์  หนุนธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร

ทันหุ้น-สู้โควิด : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้จัดตั้งบริษัทใหม่ในประเทศสิงคโปร์ ที่มีชื่อว่า Thai Union South East Asia Pte. Ltd ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการลงทุน 

 

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อสร้างตัวตนในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีฐานะเป็น Food-Tech Startup Hub ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การตั้งบริษัทนี้จะช่วยทำให้ TU สะดวกมารกยิ่งขึ้นในการประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือกองทุนในธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร หรือ Foodtech 

 

โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 3 แสนเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดย TU ถือหุันในสัดส่วน 100% 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง