รีเซต

คิดสินค้าให้ปังทำอย่างไร? เผยวิธีคิดแบบ Product Manager

คิดสินค้าให้ปังทำอย่างไร? เผยวิธีคิดแบบ Product Manager
TNN ช่อง16
5 สิงหาคม 2566 ( 17:22 )
75
คิดสินค้าให้ปังทำอย่างไร? เผยวิธีคิดแบบ Product Manager


Product Management ประสบการณ์ตรงจากคนในวงการจริง


ก่อนจะมาเป็น Product Manager เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า Product Management  คืออะไร ? ด้วยการตั้งคำถามว่า Why เป็นการตั้งคำถามเพื่อหาข้อแตกต่างต่างและเรียนรู้ว่าคู่แข่งของเราคือใคร ตามมาด้วยการหา What เพื่อหาข้อดีของสินค้า จากนั้นไปต่อกันที่ When สำหรับกำหนดเวลาว่าเราจะขายสินค้าชิ้นนี้เมื่อไร โดยคำถามทั้ง 3 ข้อนี้เป็นชุดคำถามที่คำที่เป็น Product Manager ต้องคิดถึงอยู่เสมอและตอบคำถามเหล่านั้นให้ได้ เพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น DNA ของคนที่เป็น Product Manager


ทุกคนสามารถเป็น Product Manager ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบลักษณะการทำงานในตำแหน่งนี้ หากสามารถตอบและคำความเข้าใจชุดคำถามได้ การเป็น Product Manager ก็เป็นอาชีพที่ใครก็สามารถทำได้ เพราะเปิดกว้างในด้านการใช้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill เพราะต้องประสานงานกับคนหลายกลุ่ม โดยต้องมีการ Pitch ไอเดียเพื่อให้สามารถขายและบอกเล่าเรื่องราวแบบ Storytelling ได้ ซึ่งต้องรู้ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ 0 ถึง 10 และต้องทำใจว่าโอกาสที่จะทำสำเร็จอาจไม่ถึง 100%


การรู้ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นสามารถช่วยให้เรามองเห็นภาพใหญ่ในการทำงาน และมีความสบายใจในการทำงาน โดยเมื่อนำการทำงานในตำแหน่ง Product Management มาเชื่อมโยงกับการพัฒนาธุรกิจและองค์กรแล้ว จะพบว่าทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกันในแง่ของการวางแผนและวางกลยุทธ์ (Strategy) เพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจให้ก้าวหน้าเติบโตได้ต่อไป


เผยวิธีทำโปรดักส์ ฉบับบริษัทระดับโลก


การเริ่มต้นทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักหนึ่งอย่างต้องเริ่มต้นจากการค้นหาข้อมูล (Explorer) ด้วยการให้ทีมงานส่วนต่าง ๆ ช่วยกันวางแผนและค้นคว้า ไม่ว่าจะเป็นทีมวิศวกร (Engineer) ทีมงานวิจัย  (Research) หรือทีมการตลาด (Marketing) จากนั้นจึงเริ่มทำ Proof Of Concept (POC) เพื่อทำคอนเซปต์ที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง แล้วนำไปทดสอบในกลุ่มลูกค้าทางการตลาด (Target customer) หากได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ค่อยนำมาเสนอไอเดียเพื่อขออนุมัติงบประมาณ (Budget) ต่อไป


การทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ (Product) จะทำให้เรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังทำอยู่นั้นอยู่ใน Stage ไหน เพื่อจะได้วางแผนได้ถูกว่าจะต้องวางแผนการใช้งบประมาณอย่างไรเพื่อให้เป็นที่รู้จัก เพื่อนำไปสู่การสร้างการตระหนักรู้ (Self Awareness) หรืออยากเติบโตต่อใน Maturity Stage ต่อไป โดยการลงมือทำในแต่ละครั้งนั้นจะเป็นการลองผิวลองถูก มีความผิดหวังและล้มเหลวปนอยู่บ้าง ซึ่งอาจทำให้แผนการที่วางไว้ล้มเหลวไปบ้าง เราจึงต้องค้นหาข้อมูล (Explorer) และทำการอภิปรายสมมติฐาน (Hypothesis Discussion) ให้มากขึ้น เพื่อรับมือกับความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น


รวม Skill Set สำคัญ ที่ Product Manager ต้องมี


Skill Set สำคัญที่คนที่เป็น Product Manager ต้องมีนั้น สามารถแบ่งออกเป็น Hard Skill และ Soft Skill โดยทักษณะในด้าน Hard Skill ที่คนที่ทำอาชีพนี้ต้องมีนั้น ได้แก่ การวิจัยการตลาด (Market Research) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) สำหรับนำมาใช้วิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล ซึ่งเป็น Technical Skill ที่สามารถเรียนรู้กันได้ ส่วนทักษะด้าน Soft Skill นั้นเป็นทักษณะที่จะถูกนำมาใช้เพื่อติดต่อประสานงานกับทีมต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวใจให้เห็นด้วย และเกิดการคล้อยตาม


โดยรวมแล้วทักษะที่ใช้ Soft Skill จะเป็นทักษะด้านสังคมที่เอามาใช้เจรจา เพื่อให้สถานการณ์หรือคนที่เราคุยด้วยเกิดความยืดหยุ่น ซึ่งทักษะการเจรจาที่จะนำมาใช้กับการทำงาน Product Manager นี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เอาเอง เพื่อให้การตอบคำถามแต่ละครั้งมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเหมือนกันการเอาวิทยาศาสตร์และศิลปะมาทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังต้องมีการใช้หลักจิตวิทยา เพื่อให้เกิดความเข้าใจตัวเองและคนอื่น และต้องควบคุม Product Time ให้ได้เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งกับบริษัทและคนทำงาน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง