จุรินทร์ เผย ความเชื่อมั่นเกษตรกรปี63 ฟื้นตัวต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น

จุรินทร์ เผย ความเชื่อมั่นเกษตรกรปี63 ฟื้นตัวต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น
มติชน
31 มกราคม 2564 ( 13:59 )
21
จุรินทร์ เผย ความเชื่อมั่นเกษตรกรปี63 ฟื้นตัวต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น

จุรินทร์ เผย ความเชื่อมั่นเกษตรกรปี63 ฟื้นตัวต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น จับมือกระทรวเกษตรฯ ประกันรายได้ ข้าว ยาง ปาล์ม มัน และข้าวโพด

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์โดย โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า TPSO (Trade Policy and Strategy Office) ได้สำรวจและรายงานความเชื่อมั่นเกษตรกรปี 2563 ว่ามีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าปี 2563 เป็นปีที่ประสบปัญหาหลายด้านต่อเนื่องจากปี 2562 ทั้งสงครามการค้า การถดถอยของเศรษฐกิจโลก และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเริ่มระบาดในเดือนธันวาคม 2562 และส่งผลชัดเจนต่อไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563

 

นายจุรินทร์กล่าวว่า ที่ผ่านมาทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมของไทยในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้น ทั้งตามสถานการณ์และความสามารถในการรับมือกับปัญหาของรัฐบาลไทยที่มีประสิทธิภาพ ยกเว้นบางช่วงที่อาจมีสถานการณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระรอกใหม่บ้าง แต่โดยรวมความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยปรับตัวดีขึ้น ตามลำดับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

 

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์โควิด-19 ของโลกยังเป็นปัญหาและเศรษฐกิจโลกยังซบเซานั้น คาดว่ามาจากพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่สามารถลดทอนผลกระทบจากภายนอกได้ดี รวมทั้งการบริหารจัดการดูแลของภาครัฐในทุกมิติ ทั้งการดูแลค่าครองชีพประชาชนทั่วไป การช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายย่อย และการดูแลประชาชนเฉพาะกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกร ที่ภาครัฐให้ความสาคัญและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายตัวปรับตัวดีขึ้น มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นตัวช่วยสำคัญ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยความเชื่อมั่นโดยรวมเกษตรกร ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ความเชื่อมั่นในอนาคตของเกษตรกรปรับตัวมาอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 แล้ว ตั้งแต่กันยายน – ธันวาคม 2563 และมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นหรือมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 

“ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยให้ประชาชน ทุกกลุ่มสาขาอาชีพเข้าถึงมาตรการได้อย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรก็จะเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืชหลัก 5 ชนิด ทั้งข้าว ยางพารา ปาล์มนำ้มัน มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นโยบายช่วยเหลือผลไม้และพืชเกษตรทุกตัวเชิงรุก โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชนและโครงการของรัฐบาลที่เข้าถึงประชาชนในทุกโครงการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำลังซื้อและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และทำให้ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นในที่สุด ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปที่สนใจมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่นของกระทรวงพาณิชย์ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามประจำเดือนได้ที่ https://sim.tpso.moc.go.th/ccionline ” นายจุรินทร์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง