รีเซต

คนไทยตกค้างในมาเลย์กว่า 100 กลับทางด่านสะเดา จนท.เข้มคัดกรองโควิด -19

คนไทยตกค้างในมาเลย์กว่า 100 กลับทางด่านสะเดา จนท.เข้มคัดกรองโควิด -19
77ข่าวเด็ด
31 มีนาคม 2563 ( 06:32 )
78
คนไทยตกค้างในมาเลย์กว่า 100 กลับทางด่านสะเดา จนท.เข้มคัดกรองโควิด -19

สงขลา – สะเดา คนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซียกว่า 100 คน เดินทางกลับทางด่านสะเดา หลังจากประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 อนุญาตให้คนไทยเดินทางกลับประเทศได้ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ( มีคลิป )

31 มีนาคม 2563 ด่านพรมแดนสะเดา ซึ่งเป็น 1 ในจำนวน 4 ด่านที่มีประกาศจากสถานเอกอักราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 ( นายณรงค์ ศศิธร) เอกอัครราชทูต เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฉบับที่ 15 / 2563 ตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( ฉบับที่ 1 )โดยมีการอนุญาตให้คนไทยในประเทศมาเลเซียเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ ซึ่งต้องผ่านหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นต้องมีใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองจากสถานเอกอักราชทูตเป็นต้น

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยด่านศุลกากรสะเดา ตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง อ.สะเดา ทสปช. สาธารณสุขอำเภอสะเดา เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระหว่างประเทศ ทหารชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ร่วมกันตั้งเต้นท์ทำเป็นจุดตรวจสอบรายชื่อ บันทึกประวัติ จุดพักคอย จุดคัดกรองโรค ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเว้นระยะห่างในการรอตรวจรายชื่อ และคัดกรองโรคประมาณ 1 เมตร โดยมี นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเอง พร้อมด้วยปลัดอำเภอสะเดา

ในเวลาประมาณ 10.00 น.เริ่มมีคนไทยทยอยเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งทุกคนต้องเดินมาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย เนื่องจากไม่อนุญาตให้รถมาส่ง โดยในวันนี้มีคนไทยที่มีเอกสารต่างๆครบถ้วน และสถานเอกอัครราชทูตประสานส่งรายชื่อมาทั้งสิ้น 163 คน ซึ่งในช่วงเช้าเข้ามาแล้วกว่า 40 คน ส่วนใหญ่มาจากรัฐปีนัง และหลังจากเข้ามาแล้วต้องกักตัวเอง และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ในส่วนของคนไทยที่ยังมีตกค้าง นายอำเภอสะเดาบอกว่า ยังสามารถเดินทางออกมาได้ แต่ต้องประสานขอหลักฐานและปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องเสียก่อน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง