รีเซต

กรมทางหลวงชนบท จ่อขยายถนน เร่งเปิดเวทีรับฟังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

กรมทางหลวงชนบท จ่อขยายถนน เร่งเปิดเวทีรับฟังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
77ข่าวเด็ด
11 สิงหาคม 2563 ( 12:07 )
164
1
กรมทางหลวงชนบท จ่อขยายถนน เร่งเปิดเวทีรับฟังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

สงขลา – สะเดา  กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่เปิดเวที รับฟังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศเหนือ แยก ทล.4145-4054 เขาวังชิง – ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แก้ปัญหาความคับคั่งของการจราจรบนถนนหลวง และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

วานนี้ ( 10 ส.ค. 63 ) ที่ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเอ็มบีไอ รีสอร์ท อ.สะเดา จ.สงขลา กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่เปิดเวทีปฐมนิเทศการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ของโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศเหนือ แยก ทล.4145-ทล.4054 สายเขาวังขิง เชื่อมต่อถนนปาดังเบซาร์ ใกล้ สำนักงานไฟฟ้า สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้นำชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นประมาณ 300 คน

 

สำหรับความเป็นมาของโครงการ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก -ทล.4145 อ.สะเดา จ.สงขลา ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และจังหวัดสงขลา  ได้มีประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการระบบการจราจรทางบก จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

 

พิจารณาเห็นว่าโครงการสำรวจและออกแบบส่วนต่อขยาย ทางหลวงชนบท สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศเหนือ แยก ทล.4145-ทล.มีศักยภาพในการสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบการขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ทั้งทางอากาศ และทางบก มุ่งสู่ชายแดนใต้ อีกทั้ง ยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยมีจุดเริ่มโครงการเชื่อมต่อการเดินทางจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ สามารถเชื่อมต่อไปสู่ชายแดนสะเดา และชายแดนปาดังเบซาร์ได้ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 270 วัน

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อศึกษาและคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบของถนนโครงการ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สอดคล้องกับการเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ และการลงทุนพร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ และสนับสนุนการคมนาคมขนส่งระหว่างสนามบินนานาชาติหาดใหญ่-ด่านชายแดนสะเดา และด่านชายแดนปาดังเบซาร์ ซึ่งคาดว่าประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อเชื่อมโยงต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง ให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สามารถบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวง แก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณทางแยก ทางลัด ทางเลี่ยงระหว่างอำเภอ และบนทางหลวงหมายเลข 4 ทางหลวงหมายเลข 4287 ที่จะไปสู่ชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย พร้อมเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต สามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง