รีเซต

ไอเดียร์เจ๋ง! โรงเรียนเมืองราชบุรี ใช้บันไดอาคารเรียน เขียนเลขท่องสูตรคูณ เสริมทักษะคิดเลขเร็ว

ไอเดียร์เจ๋ง! โรงเรียนเมืองราชบุรี ใช้บันไดอาคารเรียน เขียนเลขท่องสูตรคูณ เสริมทักษะคิดเลขเร็ว
มติชน
22 มิถุนายน 2565 ( 10:56 )
30
ไอเดียร์เจ๋ง! โรงเรียนเมืองราชบุรี ใช้บันไดอาคารเรียน เขียนเลขท่องสูตรคูณ เสริมทักษะคิดเลขเร็ว

วันที่ 22 มิ.ย.65 ไปดูแนวคิดใหม่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 1,886 คน ครู 89 คน ผู้บริหาร 5 ท่าน โดยคุณครูที่นี่มีเทคนิคการสอนท่องจำสูตรคูณที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่เหมือนใคร เพราะได้ให้นักเรียนท่องจำสูตรคูณตั้งแต่แม่ 2 ไปจนถึงแม่ 13 นอกห้องเรียน โดยการเขียนสูตรคูณติดไว้ที่ขอบบันไดทางขึ้นอาคารเรียน เพราะเชื่อว่าทุกคนเมื่อก้าวขึ้นบันไดก็จะต้องมองบันได และจะพบเลขสูตรคูณจากแม่ต่าง ๆ และจะได้ท่องจำไปด้วยระหว่างการก้าวเท้าขึ้นห้องเรียน ช่วยการจดจำ และการคิดเลขเร็วอีกทางหนึ่งระหว่างการเรียนการสอนด้วย

 

จากการสอบถามนักเรียนหลายคนบอกว่า รู้สึกชอบดีนะ เพราะยังช่วยความจำของสมองเรื่องการท่องสูตรคูณให้กับตัวเองเวลาที่จะก้าวขึ้นบันได ก็ยังสามารถท่องสูตรคูณไปด้วย จากนั้นนักเรียนที่เดินกันมาเป็นกลุ่ม เดินท่องสูตรคูณก้าวขึ้นบันไดเพื่อไปเรียนในชั่วโมงถัดไปได้อย่างคล่องแคล่ว

 

นางสาว ณัฐรินีย์ เจติยวรรณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดเผยว่า ที่ทำสูตรคูณไว้ที่บันไดทางขึ้นของตึกอาคาร 5 นั้น จะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากเด็ก ม. 1 ในปัจจุบันได้เจอวิกฤตโควิด 19 ระบาดมา 2 ปี การศึกษาที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนเลย แต่ได้เรียนออนไลน์ที่บ้าน ทำให้เด็กไม่สามารถท่องสูตรคูณได้เหมือนกับเด็กสมัยก่อน เลยมีแนวคิดที่จะฝึกทักษะและการท่องสูตรคูณ เพราะว่าคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ถ้าเด็กเดินขึ้นอาคารก็จะต้องท่องสูตรคูณไปตามบันได โดยชั้นล่างสุดของตัวอาคารจะเป็นสูตรคูณง่าย ๆ เริ่มจากแม่ 2 ไปจนถึงห้องเรียนคณิตศาสตร์ซึ่งอยู่ชั้น 3 จะเป็นแม่ 10 – 13 จากที่ได้เรียนในห้องเรียนนั้น เด็กสามารถท่องสูตรคูณได้ เพราะจะเดินผ่านทุกวันที่มาเรียนและจดจำตัวเลขเหล่านั้นได้ แต่ละอาคารเรียนจะถูกจัดไว้ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ

 

ครูวิมล อยู่พิพัฒน์ บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการที่ได้ทำกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ พบปัญหาของเด็กที่ท่องสูตรคูณไม่ได้ หรือ จำไม่ได้ เมื่อนำมาเขียนติดที่ขั้นบันได เด็กเห็นทุกวันก็จะท่องจำได้ ช่วยเกิดความเข้าใจที่คงทนด้วยในรูปของสีสัน และขนาดตัวอักษร พอนักเรียนได้เห็นสีและภาพพร้อมกับเดินขึ้นไปเรียนทุกวันแล้วก็จะท่องจำไปทุกวัน อย่างช่วงการเรียนการสอน เช่น 5 คูณ 8 เด็กจะไม่ต้องไล่ยาวตั้งแต่เริ่มต้น แต่เกิดความเข้าใจแล้วตอบออกมาเลยทันทีได้แม่นยำ เกิดการสร้างทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ค้นคว้าด้วยตัวเอง เช่น สอนให้เด็กทำซ้ำ ๆ ในการทำใบงาน หรือ ทดลองปฏิบัติจริงในกิจกรรมชุมนุม เด็กจะได้โจทย์ แล้วได้ฝึกการวิเคราะห์โจทย์ สามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง ส่วนครูจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าสิ่งที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ หรือจะเติมเต็มในด้านไหนบ้างให้แก่นักเรียน

 

การเขียนสูตรคูณไว้ที่ขั้นบันได จึงถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดของการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ น่าส่งเสริมสนับสนุน เนื่องจากช่วยให้นักเรียนได้คิดเลขเร็ว แม้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ก็สามารถเรียนรู้เสริมเพิ่มเติมช่วงการใช้เวลาระหว่างการพักได้

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง