สมุดปกขาวชี้ 'ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์' ในซินเจียง 'ไร้มูลทั้งเพ'

สมุดปกขาวชี้  'ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์' ในซินเจียง 'ไร้มูลทั้งเพ'
Xinhua Thai
26 กันยายน 2564 ( 15:02 )
7
สมุดปกขาวชี้  'ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์' ในซินเจียง 'ไร้มูลทั้งเพ'

ปักกิ่ง, 26 ก.ย. (ซินหัว) -- สมุดปกขาวหรือรายงานทางการของจีนซึ่งจัดทำโดยสำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ระบุในวันอาทิตย์ (26 ก.ย.) ว่า "การยับยั้งอัตราการเกิด" และ "การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีนนั้นเป็นเรื่องที่ไร้มูลเหตุอย่างสิ้นเชิง

เอกสารสมุดปกขาวหัวข้อพลวัตและข้อมูลด้านประชากรของซินเจียง (Xinjiang Population Dynamics and Data) ระบุว่ากลุ่มอิทธิพลที่ต่อต้านจีนกล่าวหาว่าซินเจียงกำลังดำเนินการ "ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ด้วยการบังคับคุมกำเนิดกับชาวอุยกูร์และกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยอื่นๆ เพื่อยับยั้งอัตราการเกิดของพวกเขา

เอกสารข้างต้นระบุว่า ซินเจียงมีการใช้นโยบายการวางแผนครอบครัวที่สอดคล้องกับกฎหมาย และห้ามมิให้มีการบังคับคุมกำเนิดหรือบังคับให้ทดสอบการตั้งครรภ์โดยเด็ดขาด โดยการจะใช้ยาคุมกำเนิดหรือไม่และจะใช้อย่างไรนั้น ล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล และไม่มีองค์กรหรือบุคคลใดที่สามารถแทรกแซงเสรีภาพนี้ได้

ทั้งนี้ เอกสารสมุดปกขาวได้รายงานตัวเลขสถิติที่แสดงให้เห็นว่าประชากรชาวอุยกูร์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949

ข่าวที่เกี่ยวข้อง