รีเซต

ก.ล.ต. กระทรวงการคลังเคาะ! สั่งห้ามส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้คริปโต แทนเงินสด

ก.ล.ต. กระทรวงการคลังเคาะ!  สั่งห้ามส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้คริปโต แทนเงินสด
TrueID
26 มกราคม 2565 ( 11:33 )
145
ก.ล.ต. กระทรวงการคลังเคาะ!  สั่งห้ามส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้คริปโต แทนเงินสด
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ กระทรวงการคลัง (กค.) ได้เห็นความจำเป็นในการกำกับดูแลและควบคุม สินทรัพย์ดิจิทัล โดย “ห้ามนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ และจะมีแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อไป
 
เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจในลักษณะให้บริการ ชักชวนหรือแสดงตนว่าพร้อมจะให้บริการแก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงเป็นความเสี่ยงต่อประชาชนและธุรกิจ อาทิ ความเสี่ยงจากการสูญมูลค่าที่เกิดจากความผันผวนของราคา ความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจตามกฎหมายในการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล
 
สำหรับบริการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อนวัตกรรมทางการเงินและไม่สร้างความเสี่ยงเชิงระบบ โดยคำนึงถึงทั้งการเพิ่มศักยภาพของระบบการเงินของประเทศและประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและประชาชนต่อไป
 
 
 
 
 
 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง