รีเซต

ทส.จัดวันเก็บขยะชายหาดสากล เน้นเรียบง่าย การมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ทส.จัดวันเก็บขยะชายหาดสากล เน้นเรียบง่าย การมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ข่าวสด
20 กันยายน 2563 ( 14:30 )
228
ทส.จัดวันเก็บขยะชายหาดสากล เน้นเรียบง่าย การมีส่วนร่วมและยั่งยืน

วราวุธ”รมว.ทส.วอนช่วยกันลดขยะทะเล ด้านปลัดจตุพร มอบกรมทะเลจัดงานวันเก็บขยะชายหาดสากลเรียบง่าย เน้นการมีส่วนร่วมและยั่งยืน

 

วันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ตรงกับเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ของทุกปี ซึ่งในปี 2563 ตรงกับวันที่ 19 .. 2563

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า ปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและพยายามแก้ไขอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถลดอันดับจากประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเล มากที่สุดจากลำดับที่ 6 เป็นลำดับ ที่ 10 ของโลก

 

ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวสำเร็จได้เพราะพี่น้องประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่ิงหนึ่งที่ตนรู้สึกดีใจและภูมิใจในความร่วมมือของพี่น้องประชาชน คือ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่รัฐบาล ได้ประกาศความร่วมมือร่วมกับบริษัท ห้างร้านกว่า 90 ราย ในการงดแจก ถุงพลาสติกให้กับลูกค้าที่มารับบริการ ซึ่งสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้ 25,284 ล้านใบ คิดเป็น 228,820 ตัน นับได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.

 

 

นอกจากนี้รัฐบาลได้ประกาศ Roadmap จัดการขยะพลาสติก .. 2561 - 2573 ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยได้เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ และพลาสติกผสมไมโครบีดส์ได้ 100% และกำลังจะเลิกใช้โฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก และแก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จในปี 2565

 

 

ชายหาดที่เราเห็นไม่ใช่มีเพียงแค่เม็ดทราย ภายใต้ผืนทราย ผืนน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล พันธุ์ไม้ชายหาดขยะไม่ใช่องค์ประกอบของธรรมชาติ การทิ้งขยะบริเวณชายหาด รังแต่จะสร้างปัญหาและผลเสียให้ทั้ง สัตว์ และสิ่งแวดล้อม สุดท้ายผลกระทบก็จะตกกับพวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนั่นเอง

 

 

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรฯ ได้บูรณาการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานภายในกระทรวง และ หน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยในช่วงปี 2562 หน่วยงานทส.ร่วมเก็บขยะทะเลกับเครือข่ายภาคประชาชนชายฝั่ง 48 พื้นที่ 24 จังหวัด จำนวน 1,648,349 ชิ้น หรือประมาณ 114 ตัน

 

 

นอกจากนี้ ในช่วงที่ตนยังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ประกาศมาตรการชายหาดปลอดบุหรี่ในพื้นที่ 21 ชายหาด 15 จังหวัด ซึ่งได้ประกาศฉบับ แรกเมื่อวันที่ 30 ต.ค.60 และสิ้นสุดการบังคับใช้เมื่อต้นปี 2563 ตนจึงได้มอบหมายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ ประกาศอีกครั้ง เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63 โดยจะมีผลบังคับใช้ 2 ปี สิ้นสุดบังคับใช้ในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

 

 

การบริหารจัดการขยะทะเลอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน ขยะทะเลเกิดจากกิจกรรมมนุษย์ และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายาก อย่างที่เราได้ทราบข่าวมาโดยตลอด ตนได้ย้ำให้ความสำคัญและยกให้การแก้ไขปัญหาขยะทะเลเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน และให้เก็บสถิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาต่อยอด ต่อไป

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวเสริมว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง 7 แห่ง จัดกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นความเรียบง่าย และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในปีนี้หลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาจากพายุโนอึล ทำให้กิจกรรมเก็บขยะชายหาดในบางพื้นที่ต้องเลื่อนออกไป และในบางพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาขยะทะเลต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายากอย่างไรก็ตาม

 

 

สำหรับพื้นที่ที่สามารถจัดกิจกรรมได้ เช่น สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้ผสานความร่วมมือกับจังหวัดระยอง และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบริเวณหาดแสงจันทร์ลังจากนี้ กรมฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง