รีเซต

ปิดเวทีรับฟังคห. 'จะนะ' ก่อนกำหนดการ 2 ชั่วโมง ผลสรุป 'เห็นด้วย' ฝั่งคัดค้านทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์

ปิดเวทีรับฟังคห. 'จะนะ' ก่อนกำหนดการ 2 ชั่วโมง ผลสรุป 'เห็นด้วย' ฝั่งคัดค้านทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
มติชน
11 กรกฎาคม 2563 ( 14:59 )
75
ปิดเวทีรับฟังคห. 'จะนะ' ก่อนกำหนดการ 2 ชั่วโมง ผลสรุป 'เห็นด้วย' ฝั่งคัดค้านทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์

 

ตัวแทนชาวบ้านเครือข่ายคัดค้านโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต แสดงออกเชิงสัญลักษณ์บริเวณแยกนกเขา กลางเมืองจะนะ ยันไม่ร่วมเวทีป่าหี่ศอ.บต.

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ตัวแทนชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและแนวร่วมเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคมในจังหวัดสงขลา ร่วมกันเดินทางมายังสี่แยกนกเขา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอจะนะ ห่างจากโรงเรียนจะนะวิทยา ตำบลสะกอม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ ศอ.บต.จัดเวทีรับฟังความเห็นใน โครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ประมาณ 5 กิโลเมตร ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ร่วมกันถือแผ่นป้ายผ้า แผ่นป้ายข้อความกระดาษแสดงถึงความไม่เห็นด้วยกับโครงการ และเวทีรับฟังความเห็นในครั้งนี้ ซึ่งมองว่าเป็นเพียงพิธีกรรมที่ทำขึ้นเพื่อให้ครบกระบวนการ โดยเรียกร้องให้ยกเลิก มติคระรัฐมนตรี ในการอนุมัติโครงการนี้และยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ทั้งนี้ชาวบ้านได้ยืนเรียงแถว หน้ากระดาน บริเวณสี่แยกเพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้รับทราบข้อมูล โดยยืนยันที่จะไม่เข้าร่วมในเวทีที่เห็นว่าเป็นเพียงเวทีพิธีกรรมเท่านั้น

 

ทั้งการจัดกิจกรรมของกลุ่มคัดค้านโครงการฯนี้นั้น ทำเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในขณะที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่วนเวทีรับฟังความเห็นของ ศอ.บต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 2 เวที ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นคนที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ทั้งหมด

 

น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ ตัวแทนชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้อ่านแถลงการณ์ ฉบับหยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และร่วมกันแสดงเจตนาการพัฒนาอำเภอจะนะ ไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน บนฐานศักยภาพที่มีอยู่จริง ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 นี้ เพื่อต้องการเดินหน้าโครงการโดยไม่สนใจฟังเสียงประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรม 16,700 ไร่ ในพื้นที่ 3 ตำบล อำเภอจะนะ ทั้งที่พวกเราได้แสดงเหตุผลมาอย่างต่อเนื่องว่า โครงการนี้มีความไม่ชอบธรรมในหลายประการ อย่างเช่น

 

1. การเริ่มต้นโครงการนี้ได้ใช้อำนาจของรัฐบาล และของ ศอ.บต. ดำเนินการอย่างรวบรัดขั้นตอน โดยการอนุมัติโครงการ พร้อมอนุมัติงบประมาณเบื้องต้น 18,000 กว่าล้านบาทก่อน แล้วมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายหลัง อันถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่สวยงาม และไม่สามารถยอมรับได้ แต่กลับอ้างถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่ตนเองสร้างขึ้น(พิธีกรรม) ดังที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับโครงการ ซึ่งโครงการคือนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับประเทศ แต่ไม่ให้สนใจรับฟังความคิดเห็นประชาชนชาวจังหวัดสงขลาทั้งหมด แต่จำกัดไว้เฉพาะพื้นที่ 3 ตำบลเท่านั้น และคนที่ไม่เห็นด้วยในพื้นที่นี้จะถูกปิดกั้นด้วยเช่นกัน

 

2. เห็นได้ชัดว่าโครงการนี้คือการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน โดยการใช้ ศอ.บต. ซึ่งกุมอำนาจการบริหารราชการและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกลไกขับเคลื่อน และได้ใช้วิธีการพิเศษที่ไม่สนใจขั้นตอนตามกฎหมายปกติเพื่อจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้ได้ และยังอ้างถึงความเจริญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ผลประโยชน์หลักจะตกอยู่กับทุนเฉพาะกลุ่มและนายหน้าซื้อขายที่ดินเท่านั้น

 

3. โครงการนี้จะสร้างความเสียหายกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาลในอนาคต และเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของชายหาดอย่างรุนแรง อันรวมถึงสภาพอากาศจากมลพิษโรงงานจำนวนมาก และน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่ทะเล ที่จะทำลายระบบนิเวศโดยรวมของทะเลจังหวัดสงขลา อันเป็นแหล่งสัตว์น้ำทะเลที่สำคัญของพวกเรา และจะนำมาซึ่งความยากลำบากในการดำรงชีวิตปกติของประชาชนในชุมชนทั้ง 3 ตำบล ของอำเภอจะนะอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

 

พวกเราไม่ต้องการอยู่ในความขัดแย้งใดๆ ที่ ศอ.บต. กำลังสร้างขึ้น โดยการจับมือกับกลุ่มทุนเหล่านั้นทำการแบ่งแยกแล้วปกครองพวกเรา ทั้งที่ ศอ.บต. คือองค์กรรัฐที่ต้องทำหน้าที่จัดการความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หมดหายไป ซึ่งทุกคนรับทราบดี แต่ครั้งนี้เห็นได้ถึงความผิดปกติขององค์กรนี้อย่างชัดเจน เสมือนเป็นผู้สร้างความขัดแย้งเสียเอง

 

เวลาที่ผ่านมาพวกเราได้พยายามเรียกร้องให้รัฐบาล บาลทบทวนโครงการนี้ด้วยเหตุและผล อันรวมถึงการการยกเลิกเวทีในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ออกไปก่อน แล้วมาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแท้จริงเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอจะนะบนฐานศักยภาพที่มีอยู่ แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ

 

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นขอประกาศอีกครั้งว่าเราไม่เห็นด้วยกับโครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

 

โอกาสนี้เราขอเชิญชวนพี่น้องชาวจะนะ ชาวจังหวัดสงขลา และพี่น้องประชาชนทั่วไป ร่วมอันแสดงออกต่อโครงการนี้ร่วมกับพวกเราอย่างถึงที่สุด และให้ร่วมกันแสดงเจตนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอำเภอจะนะไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

สำหรับเวทีรับฟังความเห็นของ ศอ.บต.นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุปผลการรับฟังความเห็นนั้นประชาชนเห็นด้วย แต่พบว่าเวทีได้เลิกในเวลา 11.00 น.ทั้งที่ตามกำหนดการนั้น กำหนดเลิกเวลา 13.30 น.ซึ่งเป็นเวทีที่มีความรวบรัด ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง