รีเซต

DEXON แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะ IPO 4.50 บ. ลั่นระฆังเทรด 31 มี.ค.นี้

DEXON แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะ IPO 4.50 บ. ลั่นระฆังเทรด 31 มี.ค.นี้
ทันหุ้น
23 มีนาคม 2566 ( 15:07 )
92
DEXON แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะ IPO 4.50 บ. ลั่นระฆังเทรด 31 มี.ค.นี้

#ทันหุ้น - “เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี” แต่งตั้งบล.ฟิลลิป เป็นลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ พร้อมโคอันเดอร์ไรท์เตอร์อีก 4 แห่ง เคาะราคา IPO ที่ 4.50บาท เสนอขาย 123.18 ล้านหุ้น จองซื้อ 24 และ 27 มี.ค. คาดเข้าซื้อขายmaiวันแรก 31 มี.ค.นี้

 

นางมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือ DEXON เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 4.50 บาท

 

โดย DEXON เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม พลังงาน ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ซึ่ง DEXON มีทีมผู้เชี่ยวชาญ และทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ รวมถึงให้บริการด้วยมาตรฐานทางเทคโนโลยี และเครื่องมือที่ทันสมัย โดยที่บริษัทสามารถพัฒนาขึ้นเองได้รับการยอมรับ และได้รับใบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ จากหน่วยงานรับรองระบบในระดับสากล

 

สำหรับรูปแบบการให้บริการตามโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย1. การบริการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advance Inspection Technology)2. การบริการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Conventional Inspection Technology)3. การบริการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ (Training Services)4. การให้บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม ประกอบ ติดตั้งและซ่อมบำรุง (Engineering design, Assembly, Installation and Maintenance Service)

 

ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์(ทวีปยุโรป) รวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยเน้นให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมระบบท่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Smart Pigging Technology) ที่มีคู่แข่งในตลาดน้อยราย โดยเฉพาะการตรวจสอบรอยแตกขนาดเล็กในระบบท่อส่งที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีเทคโนโลยีสูงที่บริษัทพัฒนาขึ้น (Hawk Pipeline Crack Detection and Measurement System), ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เช่นการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การตรวจสอบระบบท่อส่งเพื่อรองรับการแปลงไปสู่การใช้งานของก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Energy Conversion) ที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในระบบท่อส่งจากเดิมเป็นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็นการขนส่งก๊าซไฮโดรเจน การดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage : CCS) เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัท

 

ในขณะเดียวกัน DEXON ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อขยายการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจรได้อย่างครอบคลุม โดยจัดตั้งบริษัทย่อยได้แก่ 1. บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี พีทีอี ลิมิเต็ด (DTS) ให้บริการลูกค้าในประเทศสิงคโปร์และประเทศข้างเคียง 2. บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) ให้บริการการฝึกอมรบเพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

 

3. บริษัท เด็กซ์ซอน เมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด (DMS) ให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบ งานโครงสร้าง และงานให้บริการบุคลากรทางด้านเครื่องกลและซ่อมบำรุงทั้งในส่วนงานท่อและโครงสร้าง ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี4. บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ยุโรป บีวี (DTE) จัดตั้งในเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมลูกค้าในแถบอเมริกาใต้ และลูกค้าในกลุ่มยุโรป ซึ่งได้รับประโยชน์ทางภาษีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าด้วยการเก็บภาษีซ้ำซ้อน (Double Tax Treaty) โดยเน้นการให้บริการการตรวจสอบท่อโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advance Inline Inspection)

 

“ภายหลังจากการแต่งตั้งลีด และโคอันเดอร์ไรท์เตอร์เป็นที่เรียบร้อยเราก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ maiและคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่จากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยDEXON มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบเฉพาะทางขั้นสูงแก่อุตสาหกรรมชั้นนำระดับนานาชาติแบบครบวงจร และให้บริการอย่างต่อเนื่องไปทุกภูมิภาคของโลกอย่างยั่งยืน” นางมัลลิกา กล่าว

 

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือ DEXON เปิดเผยว่า DEXON เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 123,183,200 หุ้น โดยกำหนดราคาที่ 4.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็น 25.85% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้และกำหนดวันจองซื้อวันที่ 24 และ 27 มีนาคม 2566 

 

โดยคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ พิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) จากนักลงทุนสถาบันซึ่งราคาที่เสนอขายนั้นมีความสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ และโอกาสของการเติบโตในอนาคต

 

ขณะที่ผลประกอบการของ DEXON ในปี 2563-2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 438.97 ล้านบาท 433.46 ล้านบาทและ 608.51 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 11.04 ล้านบาท 18.15 ล้านบาท105.15 ล้านบาท ตามลำดับ  ซึ่งรายได้ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 175.04 ล้านบาท เติบโต 40.38% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และมีกำไรสุทธิในปี 2565เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท เติบโต 479.33% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศเป็นหลักตามสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลายและบริษัทสามารถเดินทางไปให้บริการในต่างประเทศได้มากขึ้นโดยเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากที่เผชิญวิกฤต COVID-19 มาตั้งแต่ปี 2563

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง