รีเซต

หางานรีบเลย! "JOB EXPO KORAT 2023" เสิร์ฟงานว่างกว่า 4 หมื่นอัตรา

หางานรีบเลย! "JOB EXPO KORAT 2023" เสิร์ฟงานว่างกว่า 4 หมื่นอัตรา
TNN ช่อง16
28 มิถุนายน 2566 ( 18:53 )
53
หางานรีบเลย! "JOB EXPO KORAT 2023" เสิร์ฟงานว่างกว่า 4 หมื่นอัตรา

เริ่มแล้ว! งาน "JOB EXPO KORAT 2023" มีตำแหน่งงานว่างกว่า 40,000 อัตรา เช็กสถานที่ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เปิดงาน JOB EXPO KORAT 2023 โดยมี นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน และนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช


นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เปิดงาน JOB EXPO KORAT 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2566 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รองรับความต้องการแรงงานในพื้นที่ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจมูลค่ายั่งยืน” 


โดยเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการผลิตสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน ด้วยการกระจายอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ที่สำคัญไปสู่ภูมิภาค เพิ่มขีดความสามรถของแรงงานไทย โดยเป้าหมายหลักสำคัญหนึ่งคือ การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ให้มีทักษะความรู้ มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน


“ผมขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานวันนี้ขึ้นมา เพื่อดูแลแรงงานไทยไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษาจบใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงาน ลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์รองรับเศรษฐกิจใหม่ ตลอดจนดูแลระบบค่าจ้างและรายได้ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงาน” นายพรศักดิ์ กล่าว


นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานมีการรับสมัครงานของนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ในรูปแบบ Onsite และ On line จำนวน 80 แห่ง ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงในกลุ่มยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมในภาคบริการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เลือกสมัครงานที่หลากหลายในทุกช่องทาง โดยมีตำแหน่งงานว่างกว่า 40,000 อัตรา


รองรับผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ นอกจากนี้ยังมีการรับสมัครงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อิสราเอล ไต้หวัน จำนวน 2,000 อัตรา และมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริการจัดหางานแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ การบริการนวดผ่อนคลายและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา และการสาธิตอาชีพอิสระจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ กิจกรรมนิทรรศการโลกอาชีพ การแสดงธุรกิจแฟรนไชส์และ Food Truck การจัดนิทรรศการและให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นต้น


ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าที่เว็บไซต์ jobit.doe.go.th/jobexpokorat2023 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 หรือ 09 8728 5489 หรือ Facebook Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ภาพจาก AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง