รีเซต

ไม่ว่างไปฉีดวัคซีน โอนสิทธิ์ได้ไหม? เช็กที่นี่! โรงพยาบาลเอกชนให้ "โอนสิทธิ์" จองวัคซีน “โมเดอร์นา”

ไม่ว่างไปฉีดวัคซีน โอนสิทธิ์ได้ไหม? เช็กที่นี่! โรงพยาบาลเอกชนให้ "โอนสิทธิ์" จองวัคซีน “โมเดอร์นา”
Ingonn
2 พฤศจิกายน 2564 ( 07:14 )
5.3K
ไม่ว่างไปฉีดวัคซีน โอนสิทธิ์ได้ไหม? เช็กที่นี่! โรงพยาบาลเอกชนให้ "โอนสิทธิ์" จองวัคซีน “โมเดอร์นา”

บางครั้งวัคซีนทางเลือกก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใครๆหลายคนสนใจ เนื่องจากเป็นวัคซีน mRNA ที่ยืนยันว่ามีประสิทธิภาพ ป้องกันโควิดได้หลายสายพันธุ์ และลงทะเบียนจองวัคซีนกันจนเต็มอยู่บ่อยครั้ง แต่ทว่าถ้าอยากฉีดวัคซีนโมเดอร์นา อาจจะต้องรอถึงปลายปี หรือไม่ก็รอถึงปีหน้า ทำให้หลายคนอาจได้รับวัคซีนหลักแทนก่อน แล้วสิทธิที่จองไว้จะทำยังไงล่ะ?

 

วันนี้ TrueID ไม่อยากให้ทุกคนเสียเงินเปล่า จึงได้รวบรวมโรงพยาบาลที่สามารถโอนสิทธิ์จองวัคซีนโมเดอร์นาได้ พร้อมขั้นตอนการโอนสิทธิ์ หากในวันที่ฉีดเราไม่สะดวกเดินทางมาฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนแล้ว จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างไปดูกัน

 

 

โรงพยาบาลธนบุรี

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ได้เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก สำหรับผู้ที่สนใจ “วัคซีนโมเดอร์นา” รอบไตรมาส 1 ปี 2565 โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีนในเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 ซึ่งราคาวัคซีนอยู่ที่ 1,650 บาท ต่อเข็ม พร้อมฉีดได้กับโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 18 แห่ง ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

 

สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ตามวิธีและในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ในขั้นตอนการนัดหมายรับวัคซีน หลังจากบริษัทฯ ได้รับการส่งมอบวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรมแล้ว ทั้งนี้ ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นในทางการค้า หรือหากำไรจากวัคซีนนี้

 

ถ้าชำระเงินแล้ว เปลี่ยนใจขอยกเลิกได้หรือไม่


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าจองสิทธิฯ และเรียกร้องเงินคืน ในกรณีดังต่อไปนี้ 


(1) ท่านไม่ทำการเลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด จนกระทั่งวัคซีนหมดอายุ 


(2) ท่านไม่ประสงค์จะรับบริการจากทางบริษัทฯ แล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 


(3) ท่านได้รับวัคซีนเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันจากโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นมาก่อนวันที่นัดรับการรับบริการจากทางโรงพยาบาลฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 


โรงพยาบาลบางมด

โรงพยาบาลบางมดเปิดจองวัคซีนทางเลือก วัคซีนโมเดอร์นา เฟส2  ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564 กำหนดการฉีดวัคซีน ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2565 ตามกำหนดการนำวัคซีนเข้าประเทศไทย


สั่งจองได้ที่ : https://shop.line.me/@bangmodhospital หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อแผนกการตลาด โทร 02-867-0606 ต่อ 3503,3504,3306 และ 089-666-9556,081-984-6991,061-387-6460


กรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถมาฉีดได้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน แต่ผู้จองซื้อสามารถยกสิทธิให้บุคคลอื่นที่มีข้อบ่งชี้ในการฉีดวัคซีนได้ (กรุณาแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 

 

โรงพยาบาลนครธน

โรงพยาบาลนครธน ได้มีการเปิดลงทะเบียนและชำระเงินจองวัคซีนโมเดอร์นาไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา โดยลงทะเบียนและชำระเงิน ผ่าน QR Code วันที่ 1 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ราคา 1,650 บาท / เข็ม (จำกัดการซื้อไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 ท่าน)

 

กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนแล้ว แต่ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลจะไม่คืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นแทนได้ โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายรับวัคซีนอย่างน้อย 3 วัน

 

 


โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

กรณีไม่สะดวกมารับคูปองฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ต้องการให้ผู้อื่นมารับแทนต้องแสดงหลักฐานโดยแจ้งข้อมูลชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จำนวนการจองให้ตรงกับรายชื่อที่จองในระบบของรพ.หรือขอรับคูปองพร้อมใบรับชำระค่ามัดจำผ่านทางไปรษณีย์

 

กรณีที่ผู้จองไม่ประสงค์รับวัคซีนด้วยตนเอง สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ แต่ต้องไม่นำไปจำหน่ายต่อเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือแสวงหาผลกำไร ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ รพ.จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 

โรงพยาบาลสินแพทย์

ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลสินแพทย์ เปิดให้บริการสำหรับท่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีความประสงค์จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ทั้ง 6 สาขา สามารถจองวัคซีนได้

 

สิทธิ์ในการได้รับวัคซีน จะเรียงตามลำดับก่อน-หลัง ในการชำระเงินจอง เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีน โรงพยาบาลจะแจ้ง sms เพื่อยืนยันสิทธิ์ และ ส่ง link เพื่อให้ท่านเลือก วัน และ เวลา นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

ในกรณีที่ได้รับยืนยันสิทธิ์วัคซีน แต่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามทาง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้โดยแจ้งให้ทาง โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนในครั้งนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 

โรงพยาบาลบีแคร์

หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพยาบาลบีแคร์จะแจ้งรายละเอียดการนัดหมายการฉีดวัคซีนให้ทราบทาง SMS และช่องทางออนไลน์ กรณีที่โรงพยาบาล ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ สามารถเลือกการดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 


1.ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงิน ให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง


2.แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

 

3.หากทางโรงพยาบาลฯ ได้รับวัคซีนมาแล้ว แต่ไม่สามารถมาฉีดได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงิน แต่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนครั้งนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 


โรงพยาบาลในเครือพญาไท 

โรงพยาบาลพญาไทเปิดให้จองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จึงขอให้ท่านที่ต้องการฉีดวัคซีนยืนยันการจองและชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน เพื่อทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดสรรวัคซีนและฉีดให้ท่านต่อไป หลังจากชำระเงินจองแล้ว หากภายหลังไม่ประสงค์รับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้ เนื่องจากทางโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง

ตรวจสอบเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ 


Call center 1772 


@LINE : https://bit.ly/3idUabu 


เว็บไซต์ : https://www.phyathai.com/


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 

 

โรงพยาบาลบางโพ

โรงพยาบาลบางโพเตรียมให้บริการวัคซีนทางเลือกป้องกัน COVID-19 วัคซีน Moderna คาดการณ์ว่าจะได้รับการนำเข้าประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 (วัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) โดยมีค่าบริการ ในราคา 1 เข็ม 1,650 บาท และ 2 เข็ม 3,300 บาท ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ (รพ.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้จองที่ชำระค่าวัคซีนแล้วเท่านั้น กรณีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ยินดีชำระเงินคืนเต็มจำนวน)

 

กรณีมีปัญหาในการสั่งจองวัคซีน และไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ท่านได้ โรงพยาบาลยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนให้ท่านแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน โดยท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

โรงพยาบาลอินทรารัตน์

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna Gen.1 สำหรับรอบ ต่อไป (โดยคาดว่าจะเข้ามาช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565) 

 

ในกรณีที่ท่านชำระเงินจองและต้องการยกเลิก ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ เนื่องจากโรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจองวัคซีนให้ท่าน


ในกรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนน้อยกว่าที่จองไป ทางโรงพยาบาลจะทำการคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน ภายในเวลา 15 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ในกรณีที่ชำระค่าวัคซีนทั้งหมดแล้ว แต่ไม่สามารถฉีดวัคซีนทางเลือกนี้ได้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับวัคซีนแทน เช่น ท่านได้รับวัคซีนหลักจากภาครัฐครบ 2 เข็มแล้ว ต้องการฉีดกระตุ้นภูมิเพียง 1 เข็ม สิทธิ์ที่เหลือ 1 เข็ม สามารถโอนให้ผู้อื่นฉีดแทนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 


โรงพยาบาลเครือบางกอกเชนฮอสพิทอล หรือ เครือ เกษมราษฎร์ 

กรณีที่ทำการจองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี โดยสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

โรงพยาบาลวิภาวดี 


กรณีที่จองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อกล่าวมาข้างต้น) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง