ตรวจโควิดฟรี ผู้ประกันตนแห่ลงทะเบียนวันแรกเต็มแล้ว 3 พันคน

ตรวจโควิดฟรี ผู้ประกันตนแห่ลงทะเบียนวันแรกเต็มแล้ว 3 พันคน
TNN ช่อง16
16 เมษายน 2564 ( 15:25 )
94
ตรวจโควิดฟรี ผู้ประกันตนแห่ลงทะเบียนวันแรกเต็มแล้ว 3 พันคน

วันนี้ ( 16 เม.ย. 64 )นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของอาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่เปิดเป็นสถานที่ตรวจคัดกรองโควิด 19 ให้ผู้ประกันตนที่ ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ฟรี ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้  17 เมษายน ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ศูนย์ตรวจ โควิด-19 เชิงรุกเพื่อผู้ประกันตน สามารถรองรับผู้ประกันตนเข้ามาตรวจได้ราว 3,000 คนต่อวัน โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน และช่วงบ่าย 1,500 คน ซึ่งผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจสามารถลงทะเบียนจองคิวตรวจผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนเข้ามาตรวจในวันพรุ่งนี้เต็มจำนวนแล้ว  3,000 คน

 

ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี จะต้องเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง คือ มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นขึ้น ตาแดง หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย  หรือหายใจลำบาก  ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19  ไปในสถานที่ชุมชน  เดินทางไปยังหรือมาประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด/ ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค // แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่า เป็นโรคโควิด-19 และกรณีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่มีการระบาดมา แต่ไม่มีอาการป่วย 

 

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองคิวตรวจ สามารถเข้าเว็บไซต์ ของสำนักงานประกันสังคม  https://sso.icntracking.com  แล้วไปที่ตรวจคัดกรอง จากนั้นผู้ประกันตนกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก /และ กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยง  เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะได้รับวันที่หรือรอบในการเข้ารับการตรวจ 

 

หากผู้ประกันตนรายใดลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัดจะต้องลงทะเบียนใหม่ และเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เรียบร้อยแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที เนื่องจากผลการตรวจจะส่งทาง SMS ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง