รีเซต

แคลิฟอร์เนียตั้งเป้าใช้พลังงานลมนอกชายฝั่งแซงหน้าทุกรัฐในสหรัฐฯ ในปี 2045

แคลิฟอร์เนียตั้งเป้าใช้พลังงานลมนอกชายฝั่งแซงหน้าทุกรัฐในสหรัฐฯ ในปี 2045
TNN ช่อง16
15 สิงหาคม 2565 ( 11:36 )
44
แคลิฟอร์เนียตั้งเป้าใช้พลังงานลมนอกชายฝั่งแซงหน้าทุกรัฐในสหรัฐฯ ในปี 2045

พลังงานไฟฟ้าจากลมนอกชายฝั่ง (Offshore Wind) เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในยุโรป เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างสูงและเสถียรจากลมนอกชายฝั่งที่เกิดขึ้นแทบตลอดเวลา ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีนโยบายสนับสนุนเรื่องนี้ตามหลังยุโรปแม้ว่าจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมมากกว่าก็ตาม ดังนั้น คณะกรรมาธิการพลังงานของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Energy Commission: CEC) จึงได้ประกาศนโยบายที่ทะเยอทะยานมากที่สุดในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งให้ได้ 25 กิกะวัตต์ (GW) ภายในปี 2045


การประกาศนโยบายล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมนอกชายฝั่ง (Offshore Wind) ในสหรัฐอเมริกาที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น มีเพียงชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ที่มีโครงการอยู่บ้างประปรายเท่านั้น ดังนั้น การประกาศนโยบายในครั้งนี้จึงถือได้ว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับนโยบายของ 49 รัฐที่เหลือในสหรัฐอเมริกา


อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สำคัญที่สุดของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทางตะวันตกของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในเขตรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นส่วนใหญ่นั้นคือเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ เพราะชายฝั่งทางตะวันตกนั้นชันมาก ทำให้ไม่สามารถติดตั้งกังหันลมที่ปกติต้องไม่ลึกเกิน 60 เมตร ต่างจากฝั่งตะวันออกที่ชายฝั่งเอื้ออำนวยมากกว่า ด้วยเหตุนี้ การผลักดันของรัฐแคลิฟอร์เนียจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบกังหันลอยน้ำ (Floating Turbine) ทดแทน แม้ว่าระบบนี้จะอยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่คาดการณ์ว่าจะช่วยให้พื้นที่ชายฝั่งกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของสหรัฐฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 


CEC ได้อนุมัติการก่อสร้างกังหันลมไปแล้วเมื่อต้นปีนี้ในพื้นที่อ่าวฮุมโบลดต์(Hmuboldt Bay) ทางตอนเหนือของรัฐ ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าไปลงทุนกว่า 10.5 ล้านเหรียญ หรือกว่า 370 ล้านบาท และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณางบประมาณลงทุนเพื่อการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกกว่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว ๆ 1,600 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2022 - 2023 อีกด้วย


การประกาศนโยบายในครั้งนี้ถือได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายกลางของประเทศที่ต้องการให้ทั้งประเทศใช้พลังงานสะอาดทั้งหมดภายในปี 2045 เช่นกัน โดยกำลังการผลิตที่รัฐแคลิฟอร์เนียตั้งเป้าหมายไว้นั้นคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของบ้าน 25 ล้านหลัง และจะเร่งพัฒนาให้มีกำลังการผลิตอย่างน้อย 5 กิกะวัตต์ (GW) ให้ได้ภายใน 8 ปี นับจากนี้ที่มาข้อมูล The Verge

ที่มารูปภาพ Unsplash

ข่าวที่เกี่ยวข้อง