รีเซต

ไทย-ซาอุฯ ยกระดับความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว!

ไทย-ซาอุฯ ยกระดับความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว!
TNN ช่อง16
8 พฤศจิกายน 2565 ( 08:47 )
37
ไทย-ซาอุฯ ยกระดับความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว!

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า การจัดประชุม "Thai-Saudi Investment Forum" ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และคณะกรรมการ กกร.ในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีกระชับความสัมพันธ์ ทางการทูต สร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบีย

สำหรับ Vision 2030 ของซาอุดิอาระเบีย มีแผนยกระดับสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาดของประเทศ ภายใต้แผน Saudi Green Initiative โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน และของประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยภายใต้ BCG โมเดล Bio-Circular และ Green-Economy ซึ่ง 2 ประเทศมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางและความร่วมมือระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้น

โดยนายสนั่น กล่าวว่า ในฐานะภาคเอกชนไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่ทั้ง 2 ประเทศ ได้ดำเนินการตามแผนยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกมิติตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา โดยมีความคืบหน้าด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการค้า ซาอุดิอาระเบียสนใจที่จะร่วมลงทุนในภาคบริการและสุขภาพของไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมด้านทรัพยากรบุคคล แพทย์ พยาบาล ผู้ให้บริการ และระดับผู้บริหาร 

2. ด้านธุรกิจเทคโนโลยี มีการหารือถึงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ Telemedicine, Game , IOT Platform, AI โดยซาอุดิอาระเบียมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี 5G และพร้อมเชื่อมโยงศักยภาพด้านดังกล่าวร่วมกับภาคธุรกิจไทย

3. ด้านการเกษตรและอาหาร คณะผู้แทนจากซาอุดิอาระเบียให้ความสนใจกับตลาดของอาหารฮาลาลแช่แข็ง และอาหารกระป๋องของไทย 

4. ด้านการลงทุน ซาอุดิอาระเบียกำลังพิจารณาให้ไทยเป็นอีกสถานที่เก็บน้ำมันดิบในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

5. ภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้างและการก่อสร้าง ซาอุดิอาระเบียประกาศแผนการพัฒนาเมืองใหม่แห่งอนาคต ภายใต้ชื่อ "เดอะไลน์" มีความยาว 170 กิโลเมตร ถือส่วนหนึ่งของ Saudi Vision 2030 ซึ่งต้องการดึงดูดนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากทั่วโลก 

6. ด้านความมั่นคงด้านอาหาร ซาอุดีอาระเบียกำลังลงทุนใน Smart Farming และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสของไทย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล

7. ภาคการท่องเที่ยว ทั้ง 2 ประเทศต่างเห็นโอกาสที่จะยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการร่วมกันให้มากขึ้น โดยประเทศไทยมีพื้นที่และความพร้อม ทั้งในส่วนของกรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล :TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง