ชื่นชมระบบสาสุขมูลฐาน ภาคประชาชน กลไกในแพร่ จัดการโควิดได้ผล

ชื่นชมระบบสาสุขมูลฐาน ภาคประชาชน กลไกในแพร่ จัดการโควิดได้ผล
77ข่าวเด็ด
5 เมษายน 2563 ( 23:34 )
23
ชื่นชมระบบสาสุขมูลฐาน ภาคประชาชน กลไกในแพร่ จัดการโควิดได้ผล

จังหวัดแพร่ ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดตั้งสถานที่กักกันตัว เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19 จำนวน 5 แห่ง ระบบสาธารณสุขมูลฐานทำงานได้ผล ผู้ว่าฯ ออกปากชม

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งทีมประเมินสถานที่สำหรับกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนมาตรการตรวจคัดกรองแยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ และออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานสถานที่สำหรับกักตัว ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่ 8/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธาน และมีสถานที่ของราชการ จำนวน 2 แห่ง และของภาคเอกชน จำนวน 3 แห่ง รวม 5 แห่ง เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมิน

คณะกรรมการประเมินสถานที่ ได้ออกตรวจประเมินสถานที่สำหรับใช้กับการบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คุมไว้สังเกตในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ จังหวัดจึงมีคำสั่ง ตั้งสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดแพร่ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี SMEs แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอเด่นชัย โรงแรมสารินพาร์ค แอนด์ รีสอร์ท ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น โรงแรมเฮือนพักถุงเงิน ตำบลร่องฟองอำเภอเมืองแพร่ และโรงแรมบุษราคัม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โดยมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นผู้อำนวยการสถานที่สำหรับใช้กักกันบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คุมไว้สังเกตในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ จังหวัดแพร่ จึงขอขอบคุณโรงแรมทั้ง 3 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

จากสถิติล่าสุด พบว่าผู้ป่วยสะสมมีเพียงรายเดียวกลุ่มเฝ้าระวังเดินทางกลับจาก 33 ประเทศมีจำนวนรวม 215 คน แรงงานไทยกลับจากเกาหลีใต้ 24 คน เดินทางกลับจาก กทม. และปริมณฑลจำนวน 2,618 คน

นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ปัจจุบัน อยู่ในสภาวะที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชน ด้วยทุกภาคส่วนร่วมมือกันจริงจัง ระบบสาธารณสุขมูลฐาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหูเป็นตารายงานสิ่งผิดปกติถือเป็นสาเหตุสำคัญทำให้งานควบคุมป้องกันเดินไปอย่างได้ผล ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน อีกไม่นานเราจะชนะร่วมกัน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง