รีเซต

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎหมายลูก PDPA 4 ฉบับ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎหมายลูก PDPA 4 ฉบับ
มติชน
21 มิถุนายน 2565 ( 08:54 )
123
ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎหมายลูก PDPA 4 ฉบับ

วันที่ 21 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

  • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565


ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565


ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง