รีเซต

ราชกิจจาฯประกาศ "โค้ชเช" แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว

ราชกิจจาฯประกาศ "โค้ชเช" แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว
TNN ช่อง16
20 ตุลาคม 2565 ( 17:32 )
65
ราชกิจจาฯประกาศ "โค้ชเช" แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว

ราชกิจจาฯประกาศ นาย ยอง ซอก เช หรือ "โค้ชเช" ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย  จำนวน 175 ราย โดย 1 ในนั้นมี นาย ยอง ซอก เช หรือ "โค้ชเช" หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย 


ทั้งนี้ ได้ยื่นเรื่องราวขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้เห็นหลักฐานเป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้ยื่นเรื่องได้ปฏิบัติถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต และผู้ยื่นเรื่องราวได้ปฏิญาณตนตามกฎหมายแล้ว


จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ผู้ที่กล่าวชื่อมาแล้วนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้วอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิก


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง