รีเซต

เช็ก! "กฎหมายคาดเข็มขัดนิรภัย 2565" ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ปรับกี่บาท เฉพาะรถประเภทใดบ้าง มีผล 5 ก.ย.65

เช็ก! "กฎหมายคาดเข็มขัดนิรภัย 2565" ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ปรับกี่บาท เฉพาะรถประเภทใดบ้าง มีผล 5 ก.ย.65
Ingonn
11 สิงหาคม 2565 ( 10:15 )
14.1K
1
เช็ก! "กฎหมายคาดเข็มขัดนิรภัย 2565" ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ปรับกี่บาท เฉพาะรถประเภทใดบ้าง มีผล 5 ก.ย.65

กฎหมายคาดเข็มขัดนิรภัย 2565 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยปรับกี่บาท ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.จราจรทางบก นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับ 2,000 บาท มีผล 5 ก.ย.นี้

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 จำนวน 18 หน้า โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน ให้ผู้โดยสารในรถทั้งนั่งตอนหน้าและตอนอื่นต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หากไม่ทำตามเตรียมจ่ายค่าปรับ 2,000 บาท มีผลบังคับ 5 ก.ย.นี้ 

 

สำหรับพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 นอกจากกำหนดความปลอดภัยสำหรับเด็กที่เจ้าของรถจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก คาร์ซีท เพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีแล้ว

 

กฎหมายคาดเข็มขัดนิรภัย 2565

กำหนดมาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้งผู้ขับขี่ และคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น (นั่งรถเบาะหลัง) ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ กฎหมายมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน หรือประมาณวันที่ 5 ก.ย. 2565

 

ผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถรับจ้างทั่วไป จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารในรถตามที่กฎหมายกำหนด

 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ปรับกี่บาท 

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 148 ระบุไว้ชัดว่า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท)

 

ข้อยกเว้นในการคาดเข็มขัดนิรภัย

กรณีรถยนต์เก่าไม่มีเข็มขัดนิรภัย มีข้อยกเว้น คือ รถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2531 ที่ไม่สามารถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ หากจดทะเบียนก่อนวันดังกล่าว ไม่ถือมีความผิด รวมถึงรถกระบะที่มีการจดทะเบียนก่อนปี 2537 จะยังไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนรถกระบะที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัย ก็ต้องมีข้อกำหนดพิจารณาอีกขั้นตอนหนึ่ง

 

ทั้งนี้ นโยบายกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องว่ากล่าวตักเตือนไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ก่อนบังคับใช้กฎหมายต่อไป

 

อ่านฉบับเต็มที่นี่

 

 

ข้อมูล ราชกิจจานุเบกษา

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง