รีเซต

กพท.ประกาศขั้นตอนเดินทางเข้าไทย อิงข้อกำหนดศบค.

กพท.ประกาศขั้นตอนเดินทางเข้าไทย อิงข้อกำหนดศบค.
TNN ช่อง16
2 กรกฎาคม 2563 ( 10:32 )
115
กพท.ประกาศขั้นตอนเดินทางเข้าไทย อิงข้อกำหนดศบค.

วันนี้ (2ก.ค.63) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศ เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ระบุว่า ตามที่ออกประกาศกพท. เกี่ยวกับเงื่อนไขในการอนุญาตให้ อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 นั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ข้อ 2 ห้ามอากาศยานขนส่งบุคคลทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทย เว้นแต่ อากาศยานราชการหรือในราชการทหาร , ขอลงฉุกเฉิน ,ขอลงทางเทคนิค ,ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การแพทย์ ,รับส่งคนไทยกลับบ้าน ,ขนส่งสินค้า และขนส่งบุคคลตามข้อ 3

ข้อ 3  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งทางอากาศยาน สามารถกระทำได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ของผู้มีอำนาจ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคและจัดระเบียบ จำนวนบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการคัด กรองและการจัดสถานที่ไว้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต

สำหรับ 11 กลุ่มอนุญาตให้เข้าไทย เช่น ผู้มีสัญชาติไทย,ผู้ที่นายกรัฐมนตรี อนุญาต,คณะทูต,ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น ,ผู้ควบคุมยานพาหนะ,คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย,ผู้มีใบอนุญาตทำงานและคู่สมรสหรือบุตร,นักเรียนหรือนักศึกษาต่างชาติ,ต่างชาติมารับการรักษาในไทย 

ข้อ 4  บุคคลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ 3 จะต้องปฏิบัติตามแนวทาป้องกันโควิด19 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

นายจุฬา กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในประกาศฉบับนี้คือนำวิธีการปฏิบัติตามกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ ของ ศบค. มาใช้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กพท.คลายล็อกน่านฟ้า เปิดเงื่อนไข 11 กลุ่มเดินทางเข้าไทยได้ 1 ก.ค.นี้

กพท.นัดถกสายการบิน 16 มิ.ย. ดูความพร้อมบินระหว่างประเทศ

กพท.ปลดล็อกสายการบินไม่ต้องเว้นที่นั่ง เสิร์ฟอาหารมีฝาปิดได้


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง