รองโฆษกรัฐบาล เผย ที่ประชุมครม.ยังไม่ยุบ "ศบค." - ยกเลิก "พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ"

รองโฆษกรัฐบาล เผย ที่ประชุมครม.ยังไม่ยุบ "ศบค." - ยกเลิก "พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ"
TNN ช่อง16
22 กันยายน 2564 ( 13:37 )
11
รองโฆษกรัฐบาล เผย ที่ประชุมครม.ยังไม่ยุบ "ศบค." - ยกเลิก "พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ"

ภาพจาก Thaigov

วันนี้ (22 ก.ย.64) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ โดยยืนยันเป็นเพียงการเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. .... หรือ (พ.ร.ก.ควบคุมโรค) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว และสามารถตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเป็นกลไกดำเนินงานได้

พร้อมย้ำว่าปัจจุบัน ยังเป็นการบริหารราชการภายใต้พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยที่ประชุมครม.ไม่ได้มีการพูดถึงจะยุบศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ (ศบค.) และการยกเลิก พ.ร.ก ฉุกเฉินฯ ซึ่งร่างพ.ร.ก.ฯ ดังกล่าว ยังไม่มีผลบังคับใช้ จนกว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนการพิจารณาต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือไม่นั้น ทางศบค.และครม.จะพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ประเด็นที่สำคัญที่มีการจับจ้องถึงสาระ พ.ร.ก.ฉบับนี้จะนิรโทษกรรมให้กับฝ่ายบริหารหรือไม่ รองโฆษกรัฐบาล ย้ำว่า สาระของ พ.ร.ก.ฉบับนี้ ต้องการคุ้มครองดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โดยกำหนดให้ยกเว้นความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานคุ้มครอง พนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดซึ่งได้รับมอบหมาย หรือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เช่นเดียวกับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ซึ่งไม่มีเนื้อหาสาระใดที่เป็นการกล่าวถึงการที่จะเข้าไปคุ้มครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายหรือฝ่ายบริหาร

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง