จีนออกแผนแม่บทสร้าง 'วงแหวนเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง'

จีนออกแผนแม่บทสร้าง 'วงแหวนเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง'
Xinhua Thai
21 ตุลาคม 2564 ( 13:49 )
14
จีนออกแผนแม่บทสร้าง 'วงแหวนเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง'

ปักกิ่ง, 21 ต.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (20 ต.ค.) คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และคณะรัฐมนตรีจีน เผยแพร่แผนแม่บทด้านการก่อสร้างวงแหวนเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่งในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งมุ่งใช้จุดแข็งและลักษณะเฉพาะให้เป็นประโยชน์ เพื่อร่วมเป็นกำลังขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสูงของจีน

 

วงแหวนเศรษฐกิจฯ จะกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ศูนย์กลางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ใหม่สำหรับการปฏิรูปและการเปิดกว้าง รวมถึงเป็นสถานที่น่าอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตดีเยี่ยม

 

วงแหวนเศรษฐกิจฯ จะมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ พลังในการพัฒนา และอิทธิพลระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นภายในปี 2025 และคาดว่าราวร้อยละ 66 ของผู้อยู่อาศัยถาวรจะได้ใช้ชีวิตในพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองแล้ว

 

ประชาชนจะสามารถเดินทางระหว่างฉงชิ่งและเฉิงตูด้วยเวลาเพียง 1 ชั่วโมง พร้อมเครือข่ายทางรถไฟระยะทางรวมกว่า 9,000 กิโลเมตร ที่จะครอบคลุมทุกเมืองที่มีประชากรเกิน 200,000 คน รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ขนส่งสินค้าและศูนย์โลจิสติกส์ทางตอนบนของแม่น้ำแยงซีด้วย

 

เครือข่าย 5จี (5G) จะครอบคลุมพื้นที่เมืองและจุดชมวิวทั้งหมดในวงแหวนเศรษฐกิจฯ ตลอดจนมีพัฒนาการที่ดีด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่และศักยภาพคุ้มครองความมั่นคงทางพลังงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 

นอกจากนั้นวงแหวนเศรษฐกิจฯ จะสร้างระบบนวัตกรรมร่วมระดับภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเงินเพื่อวิจัยและพัฒนาราวร้อยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือจีดีพี (GDP) ในพื้นที่ ขณะที่อัตราการมีส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสูงแตะร้อยละ 63

 

วงแหวนเศรษฐกิจฯ จะสร้างความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการเปิดกว้างที่สำคัญ อาทิ เขตการค้าเสรีนำร่อง ซึ่งจะเป็นกำลังสนับสนุนการก่อสร้างแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) และวงแหวนเศรษฐกิจฯ จะกลายเป็นเสาหลักของการเติบโตและกำลังขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลระหว่างประเทศภายในปี 2035

 

ขณะเดียวกันจีนวางแผนสร้างวงแหวนเศรษฐกิจฯ เป็นจุดหมายของผู้บริโภคทั่วโลก กำแพงเชิงนิเวศสำหรับพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำแยงซี และพื้นที่สำหรับการปฏิรูปและการเปิดกว้างของภูมิภาคในประเทศ พร้อมผลักดันการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างเมือง-ชนบท

 

วงแหวนเศรษฐกิจฯ จะครอบคลุมพื้นที่ราว 185,000 ตารางกิโลเมตร (ราว 11.56 ล้านไร่) คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของที่ดินในประเทศ โดยเมื่อปี 2019 ประชากรถาวรของภูมิภาคนี้อยู่ที่ราว 96 ล้านคน และมีจีดีพีเกือบ 6.3 ล้านล้านหยวน (ราว 32.9 ล้านล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 6.9 และร้อยละ 6.3 ของสถิติระดับประเทศตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง