รีเซต

ปิดหอผู้ป่วยหนักโควิด รพ.ประสาทเชียงใหม่ เปิดไอซียูลุยรักษาลดลงแล้ว

ปิดหอผู้ป่วยหนักโควิด รพ.ประสาทเชียงใหม่ เปิดไอซียูลุยรักษาลดลงแล้ว
ข่าวสด
28 พฤษภาคม 2564 ( 20:07 )
21
ปิดหอผู้ป่วยหนักโควิด รพ.ประสาทเชียงใหม่ เปิดไอซียูลุยรักษาลดลงแล้ว

 

ปิดหอผู้ป่วยหนักโควิด รพ.ประสาทเชียงใหม่ แล้ววันนี้ หลังจํานวนห้อง ไอซียู ความดันลบ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ไม่เพียงพอ ต้องเปิดเพิ่มรักษาผู้ป่วยอาการหนักในเชียงใหม่กว่า 63 ราย รวม 47 วัน

 

 

วันที่ 28 พ.ค.2564 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในจ.เชียงใหม่ ทำให้จํานวนห้อง ไอซียู ความดันลบของรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่มีอาการหนัก เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยอาการปานกลาง และอาการหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การขยายศักยภาพของห้อง ไอซียู จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

 

 

" คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้ร่วมมือกับรพ.ประสาทเชียงใหม่ โดยการเปิดห้อง ไอซียู ความดันลบหรือ Cohort ICU 4 ที่ รพ.ประสาท เพิ่มอีก 10 เตียง เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย และบุคลากรทางการแพทย์ต้องมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย และมีภาวะสุขภาพจิตใจที่ดี ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรักษาผู้ป่วยหนักโควิดที่ รพ.ประสาทเชียงใหม่ "

 

 

 

 

ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลา 47 วัน ที่คณะแพทยศาสตร์ มช.ได้ร่วมมือกับรพ.ประสาทเชียงใหม่ ในการดูแลผู้ป่วย 63 ราย โดยจัดทีมแพทย์ , พยาบาล , บุคลากร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสูง เวชภัณฑ์ยา , วัสดุทางการแพทย์ , ชุดพีพีอี โดยรพ.ประสาทเชียงใหม่ได้อนุเคราะห์ห้องไอซียู , เครื่องช่วยหายใจ , ระบบบริการขนย้ายผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากร ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในครั้งนี้

 

 

 

 

"ทําให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอขอบคุณ พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่ และบุคลากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนภาระกิจในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์แพทย์ , แพทย์ , ฝ่ายการพยาบาลจากรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และบุคลากรทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังการทำให้ภาวะวิกฤตในครั้งนี้ผ่านไปได้เป็นอย่างดี เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน "

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง