รีเซต

จ.ตรัง เอาจริง! ประกาศเลิกใช้โฟมทั้งจังหวัด เคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว กอบกู้มหาสมุทร

จ.ตรัง เอาจริง! ประกาศเลิกใช้โฟมทั้งจังหวัด เคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว กอบกู้มหาสมุทร
มติชน
15 มิถุนายน 2565 ( 22:25 )
58
จ.ตรัง เอาจริง! ประกาศเลิกใช้โฟมทั้งจังหวัด เคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว กอบกู้มหาสมุทร

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ท่าเทียบเรือปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตรังปลอดโฟม ลดพลาสติก ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว : รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร เนื่องในวันทะเลโลก 2565” โดยมี นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรม การจัดงานในวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดตรัง มูลนิธิอันดามัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนจังหวัดตรัง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม Road Map การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย ปี 2561-2573 โดยการประกาศให้จังหวัดตรังเป็นเมืองปลอดโฟม และลดพลาสติกภายในปี 2565 และรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้คนไทยหันมาใส่ใจและร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน โดยกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิต คืนสุขภาพให้กับทะเลและมหาสมุทรของเรา เนื่องในวันทะเลโลก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ นอกจากจะมีพิธีเปิดงาน ยังมีการมอบปลาการ์ตูน มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน มอบสัญลักษณ์โครงการตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวประกาศเจตนารมณ์เจตนารมณ์ “ตรังปลอดโฟม ลดพลาสติก ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว : รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร เนื่องในวันทะเลโลก 2565” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ อีกทั้งมีการปล่อยเต่าตนุคืนสู่ทะเล และมอบธงความร่วมมืองดใช้โฟมและพลาสติก ให้กับร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง