ชาวนาวังทอง 2 หมู่บ้านแย่งสูบน้ำ หลังหมู่บ้านต้นน้ำไม่ยอมปล่อยน้ำให้

ชาวนาวังทอง 2 หมู่บ้านแย่งสูบน้ำ หลังหมู่บ้านต้นน้ำไม่ยอมปล่อยน้ำให้
TNN ช่อง16
20 สิงหาคม 2563 ( 09:32 )
21
ชาวนาวังทอง 2 หมู่บ้านแย่งสูบน้ำ หลังหมู่บ้านต้นน้ำไม่ยอมปล่อยน้ำให้ 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง, นายภาคภูมิ ทวีสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง, ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตำบลท่าหมื่นรามและหนองพระ ลงพื้นที่ร่วมแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ทำนาข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกร ที่บริเวณพื้นที่หมู่ 8 บ้านดงแตง ตำบลท่าหมื่นราม เขตเชื่อมต่อกับตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสองตำบลจำนวนนับ 10,000 ไร่ เนื่องจากเกิดปัญหาการแย่งกันสูบน้ำจากแม่น้ำวังทองเข้านาข้าว ระหว่าง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 8 บ้านดงแตง กับหมู่  3 บ้านหนองพระ อ.วังทอง โดยชาวนาในพื้นที่ต้นน้ำ ได้ปิดน้ำไม่ยอมปล่อยน้ำไปให้อีกหมู่บ้าน ทำให้ชาวนาที่อยู่ปลายน้ำได้รับความเดือดร้อน 


โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อสูบน้ำให้เกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรทั้งสองตำบลซึ่งมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำนวนนับหมื่นไร่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรทั้ง 2 ตำบล จำนวนกว่า 100 คน มาร่วมรับฟังคำชี้แจงและแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว  


เบื้องต้น ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมรับฟังในวันนี้ โดยให้มีการแบ่งปันน้ำและบริหารจัดการน้ำให้เสมอภาคกับเกษตรกรทุกราย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกคนมีความสามัคคีกันเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาครั้งนี้ให้ลุล่วงต่อไป จากนั้นลงพื้นที่สำรวจบริเวณฝายน้ำล้นบ้านท่าหมื่นรามซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำก่อนปล่อยไปให้เกษตรกร รวมถึงเส้นทางน้ำในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งได้แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทำเรื่องเสนอแผนการแก้ไขปัญหามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาระยะยาวให้แก่เกษตรกรต่อไปเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง