รีเซต

เตือนภัย อย่าลงเชื่อสื่อสังคมออนไลน์ ไปทำงานเกษตรเกาหลี จ่ายเงินค่าอบรมหลายหมื่นแต่ไม่ได้บิน

เตือนภัย อย่าลงเชื่อสื่อสังคมออนไลน์ ไปทำงานเกษตรเกาหลี จ่ายเงินค่าอบรมหลายหมื่นแต่ไม่ได้บิน
NewsReporter
3 กรกฎาคม 2565 ( 07:07 )
143
เตือนภัย อย่าลงเชื่อสื่อสังคมออนไลน์ ไปทำงานเกษตรเกาหลี จ่ายเงินค่าอบรมหลายหมื่นแต่ไม่ได้บิน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับการสอบถามจากประชาชน คนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศจำนวนมาก ถึงกรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ โฆษณาเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามาสมัครงาน เพื่อไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลในสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยอ้างว่าบริษัทเป็นผู้แทนนายจ้างในเมืองท้องถิ่นของประเทศเกาหลี และรับสมัครผู้เข้าอบรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมเกาหลี เพื่อไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาล โดยเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าอบรมและค่าดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 6 หมื่นบาท

 

จากการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองทะเบียนจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง และผู้ที่จ่ายเงินให้กับบริษัทดังกล่าวยังไม่มีใครได้เดินทางไปทำงานที่เกาหลีตามที่บริษัทกล่าวอ้าง

 

กรมการจัดหางานขอแจ้งให้ทราบว่า การจะจัดส่งแรงงานไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลที่ประเทศเกาหลีได้ต้องทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงแรงงานและเมืองท้องถิ่นของประเทศเกาหลีให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการทำ MOU แต่อย่างใด ที่สำคัญการจัดส่งแรงงานเกษตรตามฤดูกาลจะเป็นการจัดส่งในลักษณะรัฐต่อรัฐ โดยกรมการจัดหางานจัดส่งเท่านั้น และงานเกษตรตามฤดูกาลเป็นงานระยะสั้น 6 – 8 เดือน เมื่อครบสัญญาจ้างแรงงานไทยจะต้องกลับประเทศ ดังนั้นนายจ้างจึงไม่เน้นด้านภาษา

 

ขอให้ผู้สนใจติดตามข่าวสารจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ doe.go.th/overseas เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี EPS โทร 0 2245 6716 , 0 2245 9429

 

ข้อมูล Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง